SZU - Poplatky za štúdium v externej forme štúdia v akademickom roku 2008/2009

Poplatky za štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v externej forme štúdia v akademickom roku 2008/2009 boli stanovené nasledovne:

  • Bakalárske študijné programy:  15 000 Sk
  • Magisterské študijné programy: 20 000 Sk

Študentom, ktorí začali študovať pred akademickým rokom 2008/2009, zostávajú poplatky za štúdium nezmenené t.j.:

  • Bakalárske študijné programy:  11 360 Sk
  • Magisterské študijné programy: 11 360 Sk

 
nasp
9.jan.2008 11:31:44     E