FZŠŠ - Oznam pre študentov

SZU v Bratislave oznamuje, že študenti špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy si môžu zakúpiť doklady o ďalšom vzdelávaní, prípadne požiadať o zaslanie uvedených dokladov v POKLADNI  SZU (Limbová č. 12, 833 03 Bratislava 37).

Tieto doklady budú zaevidované na Organizačno-metodickom odbore SZU pri zaradení do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy alebo prípravy na výkon práce v zdravotníctve.


 
nasp
7.feb.2007 13:19:04     E