SZU - Školenie doktorandov

Bližšie informácie: Mgr. Michal Fedák, 02/5441 1464, doktorandi@saia.sk, www.saia.sk

Informácie ohľadom školenia "Uľahčenie vstupu doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom do praxe" a prihláška na školenie.


 
nasp
1.feb.2007 13:24:14     E