SZU - EU - 7. rámcový program

Európsky parlament v poslednom období prijal veľmi dôležité rozhodnutia o 7. rámcovom programe. Našou snahou je, aby sa naša Slovenská zdravotnícka univerzita zapojila v čo najväčšom rozsahu do aktivít 7. rámcového programu. Zverejnená informácia Vám pomôže zorientovať sa v jednotlivých oblastiach, ktoré sa podporia.


Prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.

prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť

 


 
nasp
6.feb.2006 16:18:21     E