Špecializačné študijné programy SZU pre jednotlivé subšpecializačné (certifikované) odbory

Slovenská zdravotnícka univerzita Vám predkladá špecializačné študijné programy pre subšpecializácie. Sústava subšpecializačných odborov je uvedená v súčasne platnom Nariadení vlády č. 213/2004 pod názvom "certifikované pracovné činnosti v certifikovaných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania 2 roky"
Po novelizácii nariadenia vlády certifikované odbory budú nahradené názvom subšpecializácie s minimálnou dĺžkou trvania 3 roky.


 
nasp
24.feb.2005 10:37:47     E