Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia

Uchádzači o zaradenie do špecializačného štúdia (certifikačnej prípravy) na výkon práce v zdravotníctve si môžu podať žiadosť na uvedenom tlačive.
 
nasp
16.feb.2005 10:07:38     E