FZ BB - Harmonogram sústredení študentov externého štúdia pre akademický rok 2008/2009

Harmonogram sústredení študentov externého štúdia pre akademický rok 2008/2009

Zimný semester:

Dátum

Študijná skupina

Dátum

Študijná skupina

Dátum

Študijná skupina

22.9. - 26.9.08

OSE3 - Bc.

6.10 - 10.10.08

OSE1 - Bc.

3.11 - 7. 11.08

OSE1 - Bc.

 

OSE2 - Mgr.

 

UZS3 - Bc.

 

OSE1 - Mgr.

29.9. - 3.10.08

OSE2 - Bc.

8.10 - 11.10.08

FYZ1 - Bc.

5.11 - 8. 11.08

FYZ1 - Bc.

 

OSE1 - Mgr.

13.10 - 17. 10.08

UZS2 - Bc.

13.11 - 15.11.08

FYZ3 - Bc.

 

 

16.10 - 18.10.08

FYZ3 - Bc.

20.11 - 22.11.08

FYZ2 - Bc.

 

 

20.10 - 24. 10. 08

OSE3 - Bc.

24.11 - 28. 11. 08

UZS3 - Bc

 

 

 

UZS1 - Bc.

1.12 - 5.12.08

UZS2 - Bc.

 

 

23.10 - 25.10. 08

FYZ2 - Bc.

4.12 - 6. 12. 08

FYZ3 - Bc.

 

 

27.10 - 31.10. 08

OSE2 - Bc.

8.12 - 12. 12.08

UZS1 - Bc.

 

 

 

OSE2 - Mgr.

11.12. - 13. 12. 08

FYZ2 - Bc.


Letný semester:

Dátum

Študijná skupina

Dátum

Študijná skupina

Dátum

Študijná skupina

9.2 - 13. 2.09

OSE3 - Bc.

2.3 - 6.3.09

UZS1 - Bc.

30.3 - 4.4.09

UZS1 - Bc.

 

OSE2 - Mgr.

9.3 - 13.3.09

OSE3 - Bc.

16.3 - 18.4.09

FYZ1 - Bc.

 

UZS3 - Bc.

 

OSE2 - Mgr.

 

 

12.2 - 14.2.09

FYZ3 - Bc.

 

UZS3 - Bc.

 

 

16.2 - 20.2.09

OSE2 - Bc.

12.3 - 14.3.09

FYZ3 - Bc.

 

 

 

OSE1 - Mgr.

16.3 - 20.3.09

OSE2 - Bc.

 

 

19.2 - 21.2.09

FYZ2 - Bc.

 

OSE1 - Mgr.

 

 

23.2 - 27. 2.09

OSE1 - Bc.

19.3 - 21.3.09

FYZ2 - Bc.

 

 

 

UZS2 - Bc.

23.3 - 27.3.09

OSE1 - Bc.

 

 

26.2 - 28.2.09

FYZ1 - Bc.

 

UZS2 - Bc.

 

 

 

 

26.3 - 28.3.09

FYZ1 - Bc.

 

  
nasp
9.júl.2008 8:55:49     E