Telefónny zoznam SZU

   Meno  Priezvisko    Nové číslo  Poznámka
Renáta ADAMCOVÁ 259 370 146
Ivona ACHBERGEROVÁ 259 370 146
MVDr. Katarína AMBRUŠOVÁ 259 370 834 zverinec
MVDr. Katarína AMBRUŠOVÁ 259 370 891 zverinec
Miroslava ANGERMAYEROVÁ 259 370 677 knižnica
Mgr. Otília ARVOVÁ 259 370 430 Kuba
RNDr. Marta BABÁLOVÁ CSc. 259 370 872 B-532
RNDr. Marta BABÁLOVÁ CSc. 259 370 873 B-532
RNDr. Marta BABÁLOVÁ CSc. 259 370 874 B-532
RNDr. Marta BABÁLOVÁ CSc. 259 370 875 B-532
MUDr. Jana BABJAKOVÁ 259 370 131 B-155
Mgr. Miriama BAĎUROVÁ 259 370 836 B-2 4.p.
Juraj BACHRATÝ 259 370 975 B-111
Miluša BAKSOVÁ 259 370 177 B-216
Renáta BAKSOVÁ 259 370 224 B-153
Renáta BAKSOVÁ 259 370 245 laboratorium
Ing. Jozef BALÁŽ 259 370 132 B-428
Žofia BALIŠOVÁ 259 370 662
MUDr. Lucia BALKOVÁ 259 370 425 B-014
Mgr. , PhD. Katarína BALÚCHOVÁ 259 370 668
Mgr. Elena BANDŽUCHOVÁ PhD. 259 370 444 B-339
RNDr. Magdaléna BARANČOKOVÁ 259 370 323 B-255
RNDr. Magdaléna BARANČOKOVÁ 259 370 331 B-255
RNDr. Magdaléna BARANČOKOVÁ 259 370 442
Ing. , CSc. Vladimír BARÁNYI 259 370 218
Rozália BARKÓCIOVÁ 259 370 668
Václava BARTOŠOVÁ 259 370 275 A-138
doc. MUDr. Igor BÉDER CSc. 259 370 395 B2-2P
Mária BELAČIČOVÁ 259 370 662
Mária BELAČIČOVÁ 259 370 274
Natália BELANOVÁ 259 370 971 B-107
MVDr. Girma BELAY CSc. 259 370 845 B3-5P
MUDr. Mária BELOVIČOVÁ PhD. 259 370 767 B-580
Bc. Veronika BEŇÁKOVÁ 259 370 354 A-112
prof. MUDr. Igor BEŇO DrSc. 259 370 765 B-021
Ružena BENOVIČOVÁ 259 370 364
Katarína BERENČÍKOVÁ 259 370 949 B3-6P
Ing. Veronika BERNOVSKÁ 259 370 848 B3-5P
PhDr. Ivan BIELIK MPH 259 370 568 B-315
PhDr. Ivan BIELIK MPH 259 370 576 B-315
Michal BIELIK 259 370 192
RNDr. Erika BILČÍKOVÁ 259 370 322 B-329
RNDr. Erika BILČÍKOVÁ 259 370 434 B-329
Bc. Martina BINČÍKOVÁ 259 370 134 B-047
Bc. Martina BINČÍKOVÁ 259 370 156 B-047
Anna BÍROVÁ 259 370 542 B-371
Ing. Jana BLAHOVÁ CSc. 259 370 832 B-531
Bc. Silvia BLAHOVSKÁ 259 370 456 A-108
Slavomíra BOBÁKOVÁ 259 370 616
Helena BOBEKOVÁ 259 370 646 B-453
Mgr. Valéria BODOROVÁ 259 370 167 B-216
RNDr. Jana BOLEDOVIČOVÁ PhD. 259 370 578 B-391
MUDr. Peter BOOR PhD. 259 370 876 B-474
RNDr. Shubhada BOPEGAMAGE CSc. 259 370 777 B2-4P
Mgr. Mária BORSÁNYIOVÁ PhD. 259 370 836
Eva BOŠKOVIČOVÁ 259 370 111
Zora BRATOVÁ 259 370 948
Ivana BRÁZDILOVÁ 259 370 739 B3-4P
Mária BRENNEROVÁ 259 370 363
Alena BREZINOVÁ 259 370 460
doc. PhDr. Darina BRUKKEROVÁ PhD., MPH 259 370 174 B-207
Mgr. Stanislava BUBELÍNYOVÁ 259 370 580
Božena BUDOVÁ 259 370 791 B-558
doc. MUDr. Peter BUJDÁK CSc., mim. prof. 259 370 269 A-114
Mgr. Jana BURCÁKOVÁ 259 370 883
RNDr. Helena CABANEKOVÁ PhD. 259 370 446
RNDr. Helena CABANEKOVÁ PhD. 259 370 447
Ing. Milan CAGÁŇ MPH 259 370 650 A-208
Ing. Karol CAUDT 259 370 171 B-284
Mgr. Karol ml. CAUDT 259 370 656
PhDr. Mária CELLENGOVÁ 259 370 274
Bc. Jana CÍBIKOVÁ 259 370 128
Eva CICKOVÁ 259 370 679 A-206
Ing. Alena CINTULOVÁ 259 370 685 A-231
Zuzana CINTULOVÁ 259 370 727 B1-4P
Bc. Kristína CSERIOVÁ 259 370 462 A-103
Danica ČAPKOVÁ 259 370 465 A-135
Darina ČEPCOVÁ 259 370 346 B3-2P
RNDr. Silvia ČERNÁ CSc. 259 370 646 B-453
PharmDr. Lucia ČERNUŠKOVÁ CSc. 259 370 194 B3-6P
Alexandra ČERVENKOVÁ 259 370 454 A-104
Ing. Mgr. Eva ČIKELOVÁ 259 370 838 B-527
Ing. Mgr. Eva ČIKELOVÁ 259 370 839 B-527
prof. Ing. Ivan ČIŽNÁR DrSc. 259 370 827 B1-5P
Ing. Kamil ČONKA 259 370 232 B1-2P
Ing. Peter ČURGALY 259 370 277 A-228
doc. MUDr. Dušan DANIŠ CSc. 259 370 339 B2-2P
Ľubica DERKOVÁ 259 370 549 B-254
Ing. Milena DÖMÖTOROVÁ PhD. 259 370 232 B1-2P
Ing. Beata DROBNÁ CSc. 259 370 235 B1-2P
Mgr. Slávka DROZDOVÁ 259 370 477
Adriana DUCHOŇOVÁ 259 370 679
Silvia DURAJOVÁ 259 370 559 B-397
Ing. Ľubica ĎURČOVÁ 259 370 226
RNDr. Mária DUŠINSKÁ CSc. 259 370 347 B3-2P
Mária DVORSKÁ 259 370 463 A-121
Mgr. Zuzana DŽUPINKOVÁ 259 370 826
doc. MUDr. Anna EGNEROVÁ CSc., mim. prof. 259 370 571 B-305
Ján ENGLER 259 370 146
doc. MUDr. Ivan ERDELSKÝ CSc., mim. prof. 259 370 851 B-504
doc. MUDr. Ivan ERDELSKÝ CSc., mim. prof. 259 370 852 B-504
Mgr. Anna FABIŠÍKOVÁ 259 370 235 B1-2P
Jana FANČOVÁ 259 370 684
prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ CSc. 259 370 450 B-400
MUDr. Viera FEDELEŠOVÁ CSc. 259 370 627 B-025
Helena FERANCOVÁ 259 370 143
PhDr. Zuzana FILÍPKOVÁ 259 370 562 B-292
Alžbeta FILOVÁ 259 370 457
Daniela FOŠNÁROVÁ 259 370 668
Magdaléna FRIEBERTOVÁ 259 370 661 A-228
Mária FRIŠLOVIČOVÁ 259 370 668
MUDr. Alexandra FROLKOVIČOVÁ 259 370 134 B-030
Ing. Marko FULOP CSc. 259 370 218 B-364
Ing. Marko FULOP CSc. 259 370 528 B-364
Mgr. Alexandra FULOPOVÁ 259 370 565 B-395
doc. MUDr. Martin GAJDOŠ CSc. 259 370 250
doc. MUDr. Martin GAJDOŠ CSc. 259 370 630
Andrea GAJDOŠOVÁ 259 370 816
Zdeňka GAŠPAROVÁ 259 370 464 A-101
Mgr. Juraj GAŠPAROVIČ PhD. 259 370 885 6P
Kristína GAVAĽOVÁ 259 370 241 B-256
doc. MUDr. František GAZDÍK CSc. 259 370 621 B-017
doc. MUDr. Katarína GAZDÍKOVÁ CSc. 259 370 620 B-026
Mgr. Klára GEBEOVÁ 259 370 749 B-431
Marta GEMEINEROVÁ 259 370 653 A-208
doc. MUDr. Jozef GLASA CSc. 259 370 745 B-526
doc. MUDr. Jozef GLASA CSc. 259 370 769 B-526
MUDr. Karin GMITTEROVÁ PhD. 259 370 848
Mgr. Verona GOGÁLOVÁ 259 370 158
Štefan GOMBOS 259 370 942
Henrieta GRANCOVÁ 259 370 524 B-366
Adela GUTTOVÁ 259 370 361 A-126
RNDr. Monika HÁBEKOVÁ PhD. 259 370 382 B-052
MUDr. Eva HALADOVÁ CSc., MPH 259 370 570
PhDr. Mariana HAMMELOVÁ 259 370 857 B-592
MUDr. Tatjana HANESOVÁ 259 370 876
BC. Denisa HANICOVÁ 259 370 134
Beáta HAPLOVÁ 259 370 824 B1-5P
Ľubica HASOŇOVÁ 259 370 792 B-561
prof. MUDr. Robert HATALA CSc. 259 370 354 A-112
Ivana HAUSKRECHTOVÁ 259 370 895 B-324
Anna HAVLOVÁ 259 370 164 B-217
Mgr. Jana HAVLOVÁ 259 370 879 B-594
prof. MUDr. Ladislav HEGYI DrSc. 259 370 574 B-312
prof. MUDr. Ladislav HEGYI DrSc. 259 370 576 B-312
MUDr. Danica HENČEKOVÁ PhD. 259 370 569 B-310
Mgr. Anna HERIANOVÁ PhD. 259 370 468 B-494
doc. MUDr. Jaroslav HINŠT CSc., mim. prof. 259 370 269 A-114
doc. MUDr. Jaroslav HINŠT CSc., mim. prof. 259 370 270 A-114
Jaroslava HLADÍKOVÁ 259 370 657 A-225
Ing. Táňa HLATKÁ 259 370 248
Ľubica HLAVÁČOVÁ 259 370 176 B-214
Mária HLAVENKOVÁ 259 370 881
Jarmila HOCHMANOVÁ 259 370 668
Ladislav HOJNOŠ 259 370 978 B-184
Etela HOLÉCZYOVÁ 259 370 458
Mgr. Antónia HOLIČOVÁ 259 370 426 B-342
prof. MUDr. Jozef HOLOMÁŇ CSc. 259 370 838 B-527
prof. MUDr. Jozef HOLOMÁŇ CSc. 259 370 839 B-527
MUDr. Dagmer HOLOMÁŇOVÁ CSc. 259 370 170 B-210
doc. MUDr. Jaromír HORECKÝ DrSc. 259 370 771
doc. MUDr. Jaromír HORECKÝ DrSc. 259 370 835
Mgr. Alexandra HORSKÁ 259 370 345 B3-2P
RNDr. Martina HORVÁTHOVÁ PhD. 259 370 523 B-357
RNDr. Mira HORVÁTHOVÁ PhD. 259 370 830 B-571
RNDr. Mira HORVÁTHOVÁ PhD. 259 370 831 B-571
Mgr. Katarína HOŠKOVÁ 259 370 183
Viera HÓZOVÁ 259 370 878 B-506
Pavla HRTOŇOVÁ 259 370 856 B-504
doc. MUDr. Mikuláš HRUBIŠKO CSc. 259 370 170 B-210
Hildegarda HUBÁČKOVÁ 259 370 136 B-154
Ing. Zuzana HUDECOVÁ 259 370 637 B-440
Jana HULLMANNOVÁ 259 370 149 B3-4P
Jana HULLMANNOVÁ 259 370 599 B3-4P
PhMr. Marta HURBÁNKOVÁ CSc. 259 370 623 B-446
Zuzana HUŠEKOVÁ 259 370 318 B-262
Zuzana HUŠEKOVÁ 259 370 336 B-262
RNDr. Helena HUŠŤAVOVÁ CSc. 259 370 725 B1-4P
prof. MUDr. Mária HUTTOVÁ CSc. 259 370 228
Katarína HÝRAVÁ 259 370 516
Mgr. Eva CHMELÁROVÁ 259 370 459 A-101
Dušan CHOMO 259 370 123
Ing. Jana CHOVANCOVÁ CSc. 259 370 232 B1-2P
Eva CHRENKOVÁ 259 370 125 B-032
RNDr. Silvia CHREŇOVÁ 259 370 522 B-354
MUDr. Katarína CHYLOVÁ PhD. 259 370 126 B-581
MUDr. Katarína CHYLOVÁ PhD. 259 370 768 B-581
Jozefína IKRENIOVÁ 259 370 338 B2-2P
Jozefína IKRENIOVÁ 259 370 424 B2-2P
Oľga IMREOVÁ 259 370 467 A-135
Ing. Mária IVANIČKOVÁ 259 370 682 A-227
Bc. Laura IŽAKOVÁ 259 370 952 B3-6P
doc. Ing. Eva JAHNOVÁ CSc. 259 370 782 B-542
doc. Ing. Eva JAHNOVÁ CSc. 259 370 828 B-542
doc. Ing. Eva JAHNOVÁ CSc. 259 370 831 B-542
doc. Ing. Eva JAHNOVÁ CSc. 259 370 861 B-542
Beáta JANČUŠOVÁ 259 370 676
Iveta JANDOVÁ 259 370 773 B2-4P
MUDr. Samuel JANEC 259 370 175 B-282
Zdena JANICSKOVÁ 259 370 740
Zdena JANICSKOVÁ 259 370 834
Jana JANÍKOVÁ 259 370 658 A-229
Ing. Milan JANKOVIČ st. 259 370 970 B-107
Mária JANKOVIČOVÁ 259 370 316
Andrea JANOVIČOVÁ 259 370 123
Mgr. Diana JANSOVÁ 259 370 182
Jarmila JANTOŠKOVÁ 259 370 158 B3-2P
Iveta JARÁBEKOVÁ 259 370 668
Anton JARKOVSKÝ 259 370 658
PhDr. Marta JAROŠOVÁ 259 370 476 B-595
Veronika JAROŠOVÁ 259 370 273 A-207
Elena JASLOVSKÁ 259 370 635 B-439
Pavol JELÍNEK 259 370 978
Ľubica JURČOVÁ 259 370 644 B-337
Emília JURKOVIČOVÁ 259 370 475 B-412
Mgr. Viera KAČMARSKÁ 259 370 126
RNDr. Jana KADRABOVÁ CSc. 259 370 229 B2-2P
doc. MUDr. Igo KAJABA CSc. 259 370 853 B-597
Anna KÁROLYOVÁ 259 370 783 B-535
Anna KÁROLYOVÁ 259 370 784 B-535
Mária KÁROLYOVÁ 259 370 137 B-049
Mária KÁROLYOVÁ 259 370 598 B-049
MUDr. Ján KAZÁR DrSc. 259 370 880 B1-6P
MUDr. Ján KAZÁR DrSc. 259 370 882 B1-6P
RNDr. Alena KAŽIMÍROVÁ 259 370 323 B-247
RNDr. Alena KAŽIMÍROVÁ 259 370 331 B-247
Ing. Anton KEBIS CSc. 259 370 434 B-365
Gejza KERN 259 370 942
RNDr. PhMr. Anna KEVICKÁ 259 370 176 B-214
Eva KLAČANOVÁ 259 370 859 B-585
Daniel KLAMO 259 370 549 B-254
Lýdia KLANDUCHOVÁ 259 370 685 A-231
Peter KLEIN 259 370 834
PhDr. Karol KLEINMANN 259 370 860 B-211
MUDr. Kristína KLENOVICSOVÁ 259 370 876 B-479
Pavol KOCÚR 259 370 942
Ing. Anton KOČAN CSc. 259 370 233 B1-2P
Helena KOLEKOVÁ 259 370 457 A-109
PhDr. Dagmar KOMAČEKOVÁ PhD. 259 370 470 B-492
Mgr. Zdena KONEČNÁ PhD. 259 370 170 B-210
doc. PhDr. Helena KOŇOŠOVÁ PhD. 259 370 479 B-493
Anna KORENAČKOVÁ 259 370 730 B1-5P
Anna KORENAČKOVÁ 259 370 794 B1-5P
Martin KOSTKA 259 370 976 B-173
Ing. Silvia KOŠČOVÁ 259 370 842 B3-5P
Zuzana KOŠÚTOVÁ 259 370 668
doc. MUDr. Rudolf KOTULA CSc. 259 370 854 B-598
doc. MUDr. Rudolf KOTULA CSc. 259 370 887 B-598
PhDr. Mgr. Andrej KOVÁČ PhD. 259 370 553 B-302
prof. MUDr. RNDr. Gustáv KOVÁČ CSc., MBA 259 370 480 B-414
doc. MUDr. Roman KOVÁČ CSc., mim. prof. 259 370 550 B-301
Ing. Štefan KOVÁČ CSc. 259 370 973 B-106
Dušan KOVÁČIK 259 370 834
Ester KOVÁČIKOVÁ 259 370 227
Ing. Zuzana KOVÁČIKOVÁ CSc. 259 370 391 B-445
Žaneta KOVÁČIKOVÁ 259 370 195 B3-6P
MUDr. Ján KOVALČÍK MPH 259 370 857 B-592
RNDr. Jevgenij KOVRIŽNYCH 259 370 587 B-534
RNDr. Jevgenij KOVRIŽNYCH 259 370 899 B-534
Alžbeta KOZÁROVÁ 259 370 430 B-331
Alžbeta KOZÁROVÁ 259 370 436 B-331
Karin KRAJČIOVÁ 259 370 190 BS-022
Ing. Judita KRAJČÍROVÁ 259 370 351 A-117
Ing. Kvetoslava KRÁLIKOVÁ CSc. 259 370 871 B-530
Emília KRALOVIČOVÁ 259 370 778 B-532
Anna KRÁLOVIČOVÁ 259 370 686 A-226
MUDr. Adrián KRÁTKY 259 370 620 B-017
MUDr. Adrián KRÁTKY 259 370 745 B-017
Jozefína KRATOCHVÍLOVÁ 259 370 157
doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ PhD. 259 370 469 B-408
Mgr. Zuzana KRCHŇAVÁ 259 370 437 B-345
prof. MUDr. Peter KRIŠTÚFEK CSc. 259 370 585 B-390
doc. MUDr. Zuzana KRIŠTÚFKOVÁ PhD. 259 370 564 B-393
RNDr. Zora KRIVOŠÍKOVÁ 259 370 748 B-425
MUDr. Daniel KUBA PhD. 259 370 525 B-356
MUDr. Daniel KUBA PhD. 259 370 590 B-356
MUDr. Daniel KUBA PhD. 259 370 591 B-356
MUDr. Daniel KUBA PhD. 259 370 592 B-356
doc. PhDr. Ľudmila KUBICOVÁ PhD., mim. prof. 259 370 481 B-415
Imrich KUBÍK 259 370 942
Ing. Marica KUDLÁČKOVÁ DrSc. 259 370 737 B-471
Adriana KUCHARIKOVÁ 259 370 786 B-547
prof. MUDr. Peter KUKUMBERG PhD. 259 370 377 B2-2P
Mgr. Miroslava KURICOVÁ PhD. 259 370 540 B-244
Štefan KURUCZ 259 370 668
Mgr. Ružena LABOŠOVÁ 259 370 584 B-387
Ľubica LACOVÁ 259 370 146
RNDr. Ingrid LAJDOVÁ PhD. 259 370 139 B-085
Mgr. Kinga LANCZ 259 370 389 B-145
Jozef LEDNÁR 259 370 942
Mgr. Peter LENČO 259 370 235
Ing. Ivan LEŠKA 259 370 940 BS-009
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD. 259 370 563 B-306
Miroslav LIPOVSKÝ 259 370 976 B-173
RNDr. Aurélia LÍŠKOVÁ CSc. 259 370 242 B-231
Oľga LÍŠKOVÁ 259 370 785 B-541
Oľga LÍŠKOVÁ 259 370 786 B-541
Ivana LUKÁČOVÁ 259 370 560 A-126
Ľubica MACÁKOVÁ 259 370 461
MUDr. Katarína MACKOVÁ 259 370 252 A-109
PhDr. Monika MAČKINOVÁ PhD 259 370 482 B-490
Ing. Alexander MAĎARIČ CSc. 259 370 640 B-444
Elena MADEROVÁ 259 370 685 A-231
doc. MUDr. Eva MÁDEROVÁ CSc. 259 370 579 B-396
Michaela MADUNICKÁ 259 370 668
Juraj MACHÁČEK 259 370 670
Ing. Ján MÁJEK 259 370 681
Darina MAJERČÍKOVÁ 259 370 883
Mgr. Mária MAJOROŠOVÁ 259 370 788 B-555
doc. RNDr. Viktor MAJTÁN CSc., mim. prof. 259 370 327 B1-4P
doc. RNDr. Viktor MAJTÁN CSc., mim. prof. 259 370 734 B1-4P
doc. RNDr. Viktor MAJTÁN CSc., mim. prof. 259 370 735 B1-4P
PharmDr. Ľubica MAJTÁNOVÁ 259 370 726 B1-4P
PharmDr. Ľubica MAJTÁNOVÁ 259 370 728 B1-4P
Mgr. Zuzana MAKOVICKÁ 259 370 675
Bc. Zdena MAKYTOVÁ 259 370 541
PaedDr. Jana MARKOVÁ PhD. 259 370 122
Mária MARTIŠKOVÁ 259 370 791 B-558
prof. RNDr. Jozef MASARIK DrSc. 259 370 255 B-287
Renáta MÁTEOVÁ 259 370 346 B3-2P
Bc. Michal MATUŠKA 259 370 980 B-171
Mária MATUŠKOVÁ 259 370 456 A-108
PharmDr. Desana MATUŠOVÁ PhD. 259 370 387 B-183
Mária MATUZNÁ 259 370 686 A-226
Ing. Renáta MELKOVÁ PhD. 259 370 795 B1-5P
doc. MUDr. Jozef MENTEL CSc. 259 370 919
Jarmila MESZÁROSOVÁ 259 370 475 B-412
Daniela MESZÁROŠOVÁ 259 370 362 A-103
Katarína MIHALEJE 259 370 688 A-227
MUDr. Emília MIHALSKÁ 259 370 572 B-392
RNDr. Daniela MIHINOVÁ 259 370 577 B-308
Bc. Ľubica MIKLOŠKOVÁ 259 370 346 B3-2P
PhDr. Emília MIKLOVIČOVÁ PhD. 259 370 841 B-593
Martin MIKULÁŠ 259 370 123
Dušan MINÁR 259 370 192
RNDr. Csila MIŠĽANOVÁ PhD. 259 370 634 B-439
RNDr. Csila MIŠĽANOVÁ PhD. 259 370 635 B-439
MUDr. Eva MITROVÁ DrSc. 259 370 846 B3-5P
MUDr. Eva MITROVÁ DrSc. 259 370 867 B3-5P
Mária MOJZESOVÁ 259 370 144 B-054
Iveta MOJŽIŠOVÁ 259 370 157 B-096
MUDr. Viera MONGIELLOVÁ 259 370 145 B-033
Anna MORÁVKOVÁ 259 370 392 B3-2P
doc. MUDr. Štefania MORICOVÁ PhD., MPH 259 370 561 B-312
doc. MUDr. Štefania MORICOVÁ PhD., MPH 259 370 580 B-312
Marta MRÁZEKOVÁ 259 370 778 B-575
Ľudmila MRÁZOVÁ 259 370 148 B-141
Edita MRVÍKOVÁ 259 370 321 B-244
Tatiana MUCHÝOVÁ 259 370 466
RNDr. Peter MUSIL 259 370 575 B-311
doc. PhDr. Mária MUSILOVÁ PhD., mim. prof. 259 370 478 B-410
Dana NAGYOVÁ 259 370 597 B-083
Dana NAGYOVÁ 259 370 156 B-083
Helena NAGYOVÁ 259 370 243
Nikola NAJDENOV 259 370 979
MUDr. Zlatica NEMCOVÁ PhD. 259 370 427 B-342
Mgr. Eva NĚMCOVÁ 259 370 526 B-358
MUDr. Tomáš NEMESSÁNYI 259 370 780 B-536
MUDr. Tomáš NEMESSÁNYI 259 370 829 B-536
Ing. Dagmar NÉMETHOVÁ 259 370 274
Ing. Eva NEUBAUEROVÁ 259 370 243 B3-3P
PhDr. Judita NEUMANNOVÁ 259 370 877 B281
doc. RNDr. Denisa NIKODÉMOVÁ CSc. 259 370 521 B-353
Brigita NOVÁKOVÁ 259 370 166 B-500
Jaroslava NUSOVÁ 259 370 662
Mgr. Alena OFUKANÁ 259 370 733 B1-4P
PhDr. Róbert OCHABA PhD., MPH 259 370 568 B-315
MUDr. Adrián OKŠA CSc. 259 370 599 B-026
MUDr. Adrián OKŠA CSc. 259 370 628 B-026
Helena ONDERKOVÁ 259 370 673
Mgr. Zuzana ONDEROVÁ 259 370 674
PhDr. Zuzana ORAVKINOVÁ 259 370 181
Mgr. Klára OŽVÁTOVÁ 259 370 676
doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ PhD. 259 370 840 B-406
Daniela PAGÁČOVÁ 259 370 431 B-322
Mgr. Ivana PAGÁČOVÁ 259 370 431
Mária PAJEROVÁ 259 370 146
Jana PÁLFYOVÁ 259 370 455 A-107
PhDr. Vladimíra PALIČOVÁ 259 370 473 B-408
MUDr. Ľubica PALKOVIČOVÁ PhD. 259 370 151 B-147
MUDr. Ľubica PALKOVIČOVÁ PhD. 259 370 152 B-147
MUDr. Ľubica PALKOVIČOVÁ PhD. 259 370 153 B-147
Eva PALLANGOVÁ 259 370 716
Soňa PAPAYOVÁ 259 370 154 B-033
doc. MUDr. Ján PAŠKAN CSc. 259 370 165 B-533
doc. MUDr. Ján PAŠKAN CSc. 259 370 865 B-533
MUDr. Henrieta PATAYOVÁ 259 370 386 B-146
Ing. Viera PAUKOVÁ 259 370 645 B-452
Ing. Viera PAUKOVÁ 259 370 647 B-452
Jarmila PAULÍKOVÁ 259 370 240 B-228
Jarmila PAULÍKOVÁ 259 370 398 B-228
Viera PAULOVIČOVÁ 259 370 766 B-022
Vilhemína PAVELKOVÁ 259 370 622 B-014
Mgr. Mária PAVLECHOVÁ 259 370 448
Jana PENEVOVÁ 259 370 672
MUDr. Anna PETROVIČOVÁ CSc. 259 370 837 B2-4P
Alžbeta PETRŽELOVÁ 259 370 671
Ing. Elena PIECKOVÁ PhD., MPH 259 370 376 B-555
Julia PÍROVÁ 259 370 658 A-229
Andrea PÍSECKÁ 259 370 451 B-412
doc. MUDr. Karol PLANK CSc. 259 370 476 B-595
doc. PhDr. Zlatica PLAŠIENKOVÁ PhD. 259 370 333 B-212
Vladimír PODHRAĎAY 259 370 192 665
Viera POLGÁROVÁ 259 370 599
Bc. Michal POPOVIČ 259 370 976 B-173
MUDr. Anna PORUBENOVÁ MPH 259 370 480 B-414
PhDr. Zuzana PORUBSKÁ 259 370 269 A-114
RNDr. Marta POŠTRKOVÁ 259 370 243 B-232
RNDr. Marta POŠTRKOVÁ 259 370 537 B-232
Jarmila PRASENSOVÁ 259 370 594 B-055
Mgr. Jana PRECECHTELOVÁ 259 370 774 B2-4P
Iveta PREVOŽŇÁKOVÁ 259 370 356
doc. MUDr. , Marianna PRÍKAZSKÁ CSc. 259 370 749 B-431
Ľubica PROCHÁZKOVÁ 259 370 437 B-345
MUDr. Veronika PRUŽINCOVÁ 259 370 780
doc. MUDr. Peter PRUŽINEC CSc., mim. prof. 259 370 529 B-360
h. doc. MUDr. Alojz RAKÚS 259 370 351 A-117
Mgr. Katarína RAUSOVÁ 259 370 595 B-153
Mgr. Katarína RAUSOVÁ 259 370 868 B-153
Beáta REMEŠOVÁ 259 370 651
Mgr. Katarína REMOVÁ 259 370 844 B3-5P
doc. PhDr. Adriana REPKOVÁ PhD 259 370 626 B-403
Mária REŽŇÁKOVÁ 259 370 686 A-226
Emília RIBANSKÁ 259 370 668
Mária RÓKOVÁ 259 370 366
Mgr. Eva ROLLEROVÁ PhD. 259 370 326 B-252
Viera ROSNEROVÁ 259 370 625 B-491
Zuzana ROŠTÁŠOVÁ 259 370 241 B-256
Magdaléna ROŽNOVÁ 259 370 675
Eva RUMANSKÁ 259 370 633 B-482
doc. MUDr. Igor RUSŇÁK PhD., mim. prof. 259 370 354 A-112
doc. MUDr. Viera RUSNÁKOVÁ CSc., MBA 259 370 169 B-213
Jozef RYBAN 259 370 941 B3-6P
PhDr. Zuzana RYBÁROVÁ 259 370 300 B-586
Eva RÝDZA 259 370 449
Eva RÝDZA 259 370 523 B-355
prof. ,MVDr. Alexander SABÓ DrSc. 259 370 257 B-316
prof. MUDr. Adriena SAKALOVÁ DrSc. 259 370 161 B-283
Jarmila SALAJOVÁ 259 370 240 B-228
Jarmila SALAJOVÁ 259 370 398 B-228
Irena SALKAYOVÁ 259 370 722 B-462
Marcela SEČKÁROVÁ 259 370 670
Ľubica SEDÍLKOVÁ 259 370 883
RNDr. Rastislav SERBIN 259 370 248
Valéria SCHERHAUFEROVÁ 259 370 763 B-360
Edgar SCHMER 259 370 956 B3-6P
Margita SCHWARZOVÁ 259 370 123
Soňa SILNICKÁ 259 370 657 A-225
Mgr. Viera SKLAŘOVÁ MPH 259 370 476 B-403
Mgr. Ivana SKRIPČÁKOVÁ 259 370 844
RNDr. Dana SLIVARICHOVÁ PhD. 259 370 849 B3-5P
PharmDr. Ľubica SLOBODOVÁ 259 370 768
Ľubomír SLOVÁČEK 259 370 100
Mgr. Božena SMOLKOVÁ PhD. 259 370 392 B3-2P
Mgr. Martin SOJKA 259 370 774 B2-4P
Mgr. Martin SOJKA 259 370 775 B2-4P
prof. MUDr. Viera SPUSTOVÁ DrSc. 259 370 137 B-049
prof. MUDr. Viera SPUSTOVÁ DrSc. 259 370 598 B-049
Ing. Zuzana STACHOVÁ SEJÁKOVÁ PhD. 259 370 235 B1-2P
doc. RNDr. Danica STANEKOVÁ CSc. 259 370 144 B-053
doc. RNDr. Danica STANEKOVÁ CSc. 259 370 869 B-053
Ing. Marta STARUCHOVÁ PhD. 259 370 340 B3-2P
Ing. Jana STASÍKOVÁ 259 370 676
Mgr. Silvia STIERANKOVÁ 259 370 685
Eva STÍSKALOVÁ 259 370 384
Alica STRAČINOVÁ 259 370 773
Jaroslav STRAPEK 259 370 192
Eva STRAŠKOVÁ 259 370 426
MUDr. Milica SUCHÁNKOVÁ CSc. 259 370 230
doc. PharmDr. Juraj SÝKORA CSc. 259 370 896
Ing. Danka SÝKOROVÁ 259 370 230
RNDr. Elena SZABOVÁ CSc. 259 370 324
RNDr. Zoltán SZATMÁRY PhD. 259 370 527
MUDr. Jana SZOKOLAYOVÁ 259 370 394
doc. RNDr. Silvia SZUCSOVÁ CSc., mim. prof. 259 370 193
prof. MUDr. Tibor ŠAGÁT CSc. 259 370 350
PhDr. Andrea ŠAGÁTOVÁ 259 370 474
prof. Ing. Vít ŠAJTER CSc. 259 370 256
MUDr. Zuzana ŠAJTEROVÁ PhD. 259 370 879
Božena ŠANEROVÁ 259 370 360
Jozef ŠÁRKÖZI 259 370 379
Jarmila ŠARKÖZYOVÁ 259 370 764
prof. MUDr. Anton Miroslav ŠAŠINKA DrSc. 259 370 172
MUDr. Marian ŠAUŠA 259 370 440
MUDr. Katarína ŠEBEKOVÁ DrSc. 259 370 649
Oľga ŠIMEČKOVÁ 259 370 644
prof. MUDr. Peter ŠIMKO CSc. 259 370 354
Imrich ŠIMONEK 259 370 431
Jana ŠINDLEROVÁ 259 370 455
Gertrúda ŠIŠOVÁ 259 370 916
Viera ŠIŠOVÁ 259 370 881
Mgr. Jana ŠLOSÁROVÁ 259 370 676
Edita ŠOKOVÁ 259 370 451
Bc. Ružena ŠOKOVÁ 259 370 251
prof. MUDr. Ladislav ŠOLTÉS DrSc. 259 370 162
PhDr. Eva ŠOVĆÍKOVÁ CSc. 259 370 596
PaedDr. , PhD. Jana ŠPAJDELOVÁ 259 370 257
Kristína ŠPIRKOVÁ 259 370 788
MUDr. Kornélia ŠTEFÍKOVÁ PhD. 259 370 741
Martin ŠTELZER 259 370 843
prof. MUDr. Ján ŠTENCL CSc. 259 370 274
doc. PhDr. Juraj ŠTENCL PhD. 259 370 180
PhDr. Ľubomíra ŠTENCLOVÁ 259 370 182
Angela ŠTEPIANSKA 259 370 658
Mgr. Darina ŠTÍPALOVÁ 259 370 836
prof. MUDr. Margaréta ŠULCOVÁ CSc. 259 370 567
doc. MUDr. Mária ŠUSTROVÁ CSc., mim. prof. 259 370 445
prof. MUDr. ,DrSc. Juraj ŠVEC 259 370 275
Renáta TABAČIAROVÁ 259 370 125
RNDr. Mária TAKÁČOVÁ PhD. 259 370 133
Iveta TANGLMAYEROVÁ 259 370 980
Eva TAROVÁ 259 370 792
PhDr. Viera TEREKOVÁ PhD. 259 370 841
Peter TEREŠTÍK 259 370 120
Mária TEREŠTÍKOVÁ 259 370 120
Mgr. Juraj TIHÁNYI 259 370 222
Bc. Juraj TICHÝ 259 370 330
Mgr. Jana TIRPÁKOVÁ 259 370 444
Mgr. Milan TOMAN 259 370 333
Marta TOMANOVÁ 259 370 657
doc. PhDr. Ivana TOMKOVÁ PhD., MPH 259 370 472
Mária TOPOŠOVÁ 259 370 744
JUDr. Jozef TÓTH 259 370 168
prof. JUDr. Karol TÓTH PhD. 259 370 173
prof. MUDr. Tomáš TRNOVEC DrSc. 259 370 225
Margita TRTÁLOVÁ 259 370 723
RNDr. Eva TRUPLOVÁ CSc. 259 370 387
Anna TRÚSIKOVÁ 259 370 365
MUDr. Jana TULINSKÁ PhD. 259 370 244
Anna TUŠKOVÁ 259 370 866
Ing. Iveta UHNÁKOVÁ PhD. 259 370 247
Ing. Monika URSÍNYOVÁ CSc. 259 370 246
Dana VAJCÍKOVÁ 259 370 842
RNDr. Martina VALACHOVIČOVÁ PhD. 259 370 721
Mária VALENTOVÁ 259 370 349
RNDr. , PhD. Ivan VARGA 259 370 281
Miroslav VARÍNY 259 370 942
Mgr. Ivana VIDOVÁ 259 370 551 B-301
Silvia VIKOVÁ 259 370 686
doc. PhDr. Markéta VLADÁROVÁ PhD., MPH 259 370 175
Miriam VLKOVÁ 259 370 686
MUDr. , PhD. Branislav VOHNOUT 259 370 917
RNDr. Katarína VOLKOVOVÁ CSc. 259 370 393
Zuzana VOLOVIČOVÁ 259 370 123
Karol VRABČEK 259 370 942
PhDr. Beáta WEIBLOVÁ MPH 259 370 160
Zuzana WIECHOVÁ 259 370 677
RNDr. Soňa WIMMEROVÁ 259 370 389
Anna WITKOVSKÁ 259 370 317
RNDr. Ladislava WSOLOVÁ PhD. 259 370 390
Viera ZAPLETALOVÁ 259 370 357
Janka ZAŤKOVÁ 259 370 732
Vladimír ZÁVODNÝ 259 370 190
MVDr. Dagmar ZELJENKOVÁ CSc. 259 370 548
doc. PhDr. Beáta FRČOVÁ PhD., MPH 483 248 012 BB
Radoslav SUCHÁR 483 248 013 BB
Milan NOVÁK 483 248 014 BB
Slávka VALKOVÁ 483 248 015 BB
Mgr. Zuzana STANOVÁ 483 248 016 BB
PhDr. Dana SIHELSKÁ 483 248 017 BB
PhDr. Tatiana RAPČÍKOVÁ 483 248 018 BB
PhDr. Danica JANÍKOVÁ 483 248 019 BB
Mgr. Katarína NAVRÁTILOVÁ 483 248 020 BB
Monika ŠRENKELOVÁ 483 248 021 BB
prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ Csc. 483 248 022 BB
doc. PhDr. Beáta FRČOVÁ PhD., MPH 483 248 023 BB
prof. MUDr. Karol KRÁLINSKÝ PhD. 483 248 024 BB
prof. MUDr. Karol KRÁLINSKÝ PhD. 483 248 025 BB
Mgr. Milan BEŇAČKA PhD. 483 248 026 BB
MUDr. Jozef HUDEC 483 248 027 BB
Mgr. Anna BUTOROVÁ 483 248 028 BB
PhDr. Mária ŠUPÍNOVÁ 483 248 029 BB
Mgr. Mária GRÉČOVÁ 483 248 030 BB
Mgr. Eva BALOGOVÁ 483 248 031 BB
Mgr. Janka GRÉČOVÁ 483 248 032 BB