Výsledky volieb so ASSZU_2022_2026

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDKY VOLIEB


kandidátov na funkciu zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU  do Akademického senátu SZU  na funkčné obdobie
od 01. novembra 2022 do 31. októbra 2026


 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

Zamestnanecká časť Akademického senátu SZU

doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD.
doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH
PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH               

Študentská časť Akademického senátu SZU

Hana Juríková
Denis Jánošík

                           
Fakulta verejného zdravotníctva SZU

Zamestnanecká časť Akademického senátu SZU

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
MUDr. Ľubica Murínová, PhD.   
PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH 

Študentská časť Akademického senátu SZU

Gabriela Tredoux                         
Tinková Ivana     


Lekárska fakulta SZU

Zamestnanecká časť Akademického senátu SZU

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
RNDr. Dana Žáková, PhD.                   

Študentská časť Akademického senátu SZU

Radoslav Heriban                           
Mária Šimaljáková                   

 

Fakulta zdravotníctva  SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Zamestnanecká časť Akademického senátu SZU               

PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH
Ing. Bc. František Glončák, PhD.
Mgr. Martin Hrubala                

Študentská časť Akademického senátu SZU

Marek Juriga                           
Martin Kompiš               

 

PhDr. Klára Gebeová, v. r.
predsedkyňa volebnej komisie  SZU
pre voľby zástupcov zo zamestnaneckej a študentskej časti
akademickej obce fakúlt SZU
do Akademického senátu SZU

Bratislava 21. október 2022