Oznamy

FZŠŠ - Ústav TČM SZU, Subkatedra akupunktúry FZŠŠ SZU: Pozvanie na dvojdňový seminár z tradičnej čínskej medicíny s MUDr. Vladimirom Grigorjevičom Nachatoyom z Petrohradu
...
 
FZŠŠ - Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdii SZU

Akademický senát Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov článku 11 Štatútu  Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdii SZU v Bratislave  vyhlasuje  voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty, ktoré sa uskutočnia dňa 25.05.2010


 
FZŠŠ - 26. - 30. mája 2010 sa uskutoční súťaž medikov v urgentnej medicíne v Českej republike
...
 
FZŠŠ - 1. študentská vedecká konferencia prác ŠVOČ
...
 
FZŠŠ - OZNAM pre študentov 3. a 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo
...
 
FZŠŠ - Smernica dekana FZŠŠ č.2/2009
...
 
FZŠŠ - Subkatedra zobrazovacích metód v mamodiagnostike

...


 
FZŠŠ - Informácia pre študentov 2. a 3. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo
...
 
FZŠŠ - Informácia pre študentov 3. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo
...
 
FZŠŠ - Vzdelávanie v radiačnej ochrane
...
 
FZŠŠ - Oznam pre študentov všeobecného lekárstva
...
 
FZŠŠ - Kurzy inštruktorov prvej pomoci
...
 
FZŠŠ - Smernica dekana o špecializačnom štúdiu lekárov
...
 
FZŠŠ - Oznam pre študentov
SZU v Bratislave oznamuje, že študenti špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy ...
 
FZŠŠ - všeobecné lekárstvo. Biofyzika - otázky.
...