Oddelenia

Oddelenie bioštatistických analýz

 
Oddelenie toxických organických polutantov

 
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie

 
Oddelenie pre prionové choroby

 
Oddelenie virológie

 
Oddelenie radiačnej hygieny

 
Oddelenie experimentálnej a aplikovanej genetiky

 
Oddelenie mikrobiológie

 
Oddelenie toxikológie

 
Oddelenie environmentálnej mediciny

 
Oddelenie bioaktívnych látok a nutričného skríningu

 
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie