Stravovanie  Knižnica  Ubytovanie
Meniny má Gejza 
Udalosti dňa 
25.1.2022

-------------------------------------------------------------- ||


VÝUČBOVÉ ZÁKLADNE SZU


Fakultná nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera
Limbová 5, Bratislava
- I. Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU
- I. Klinika fyziatrie a liečebnej rehabilitácie SZU
- I. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU
- I. chirurgická klinika SZU
- I. interná klinika SZU
- Klinika úrazovej chirurgie SZU
- Neurochirurgická klinika SZU
- Urologická klinika SZU
- Klinika infektológie a tropickej medicíny
- Ústav patológie SZU
- Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
- Ústavná lekáreň
- Klinika rádiodiagnostická SZU
- Ambulancia všeobecného lekárstva SZU
- Oddelenie dorastového lekárstva
- Klinika biochémie
- Oddelenie telovýchovného lekárstva

Fakultná nemocnica s poliklinikou Ružinov,
Bratislava
- I. Neurologická klinika SZU
- I. Psychiatrická klinika SZU
- I. Kožná klinika SZU
- I. Klinika hrudníkovej chirurgie SZU
- Klinika pneumológie a ftizeológie SZU
- Klinika plastickej chirurgie SZU
- Ortopedická klinika
- Liečebňa dlhodobo chorých

Fakultná nemocnica s poliklinikou Petržalka
Bratislava
- Gastroenterologická klinika SZU
- Klinika pre deti a dorast A. Getlíka - I. Detská klinika SZU
- I. Očná klinika SZU
- Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU
- Klinika hematológie a transfuziológie SZU
- Otorinolaryngologická klinika SZU
- Ústav súdneho lekárstva
- Oddelenie detskej endokrinológie a diabetológie
- Oddelenie detskej nefrológie
- Oddelenie farmaceutickej technlógie

Fakultná nemocnica Mickiewiczova ul., Bratislava
- Rádiodiagnostická klinika
- Klinika lekárskej genetiky

Špecializovaná geriatrická nemocnica, Podunajské Biskupice Bratislava
- Rádiodiagnostická klinika SZU
- Oddelenie akupunktúry
- Klinika geriatrie SZU
- Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb

Detské kardiocentrum SR
- Detská kardiochirurgická klinika
- Detská kardiologická klinika

Národný onkologický ústav, Bratislava
- Interná klinika SZU
- Klinika onkologickej chirurgie SZU
- Ústavná lekáreň

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Limbová 1, Bratislava
- I. Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU
- Klinika neonatálnej a detskej chirurgie SZU
- Detská psychiatrická klinika
- Neurologické oddelenie
- Očná klinika
- ORL klinika
- Detské onkologické oddelenie
- Detská klinika
- Detská kožná klinika
- Oddelenie centrálnej sterilizácie
- Oddelenie detskej gastroenterológie, hepatológie a výživy
- Klinika pediatrickej urológie SZU
- Ústavná lekáreň

Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova ul., Bratislava
- Klinika radiačnej onkológie SZU
- Klinika nukleárnej medicíny SZU
- Klinika gynekologickej onkológie SZU
- Klinika onkológie SZU
- Klinika stereotaktickej rádiochirurgie SZU
- Oddelenie chemoterapie infekčných ochorení

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
- Klinika cievnej chirurgie SZU
- Kardiologická klinika SZU
- Klinika kardiovaskulárnej chirurgie SZU

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
- II. Interná klinika SZU
- II. Očná klinika SZU
- II. Chirurgická klinika SZU
- Klinika plastickej chirurgie SZU
- Algeziologická klinika SZU
- II. Urologická klinika SZU
- II. Neurologická klinika SZU
- II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU
- Neurochirurgická klinika SZU
- Dermatovenerologické oddelenie
- Oddelenie anesteziológe a intenzívnej medicíny

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
- II. Detská klinika SZU
- Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU
- II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Nemocnica Košice-Šaca
- III. chirurgická klinika SZU
- III. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
- Klinika reumatológie SZU

Národné rehablilitačné centrum, Kováčová
- Rehabilitačná klinika SZU

Vojenská letecká nemocnica, Košice
- Kabinet leteckého lekárstva

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, Lučenec
- III. Detská klinika SZU

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
- Neurochirurgická klinika SZU

-----------------------------------------------------------------


VYSUNUTÉ VZDELÁVACIE ZARIADENIA SZU


Vysunuté vzdelávace zariadenia sídlia v nasledujúcich mestách:
- Modra-Harmónia
- Košice
- Martin
- Piešťany

-----------------------------------------------------------------


ŠKOLIACE PRACOVISKÁ SZU


- Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, FNsP Nové Zámky
- Neonatologické oddelenie, FNsP Nové Zámky
- Neonatologické oddelenie, FNsP Košice
- Neonatologické oddelenie, MFN Martin
- Neonatologické oddelenie, FNsP F.D. Roosevelta B.Bystrica
- Rehabilitačné centrum Harmony, Bratislava
- Odborný geriatrický ústav sv. Lukáša, Košice
- Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
- Špecializovaný odborný ústav sv. Svorada, n.o., Nitra-Zobor
- Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
- Úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
- Rehabilitačné centrum Harmony, Bratislava
- Ústav klinickej mikrobiológie, FN Nitra
- HPL, s.r.o., Bratislava (pre oblasť klinickej mikrobiológie)
- Nefro-Comp, s.r.o., Dialyzačné stredisko so sídlom vo FNsP Bratislava
- Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Národný onkologický ústav, Bratislava
- Neštátne zdravotnícke zariadenie MRI, s.r.o., Trnava
- Neštátne zdravotnícke zariadenie MR s.r.o., Banská Bystricia
- Excimer, s.r.o., Bratislava
- Optika Siloe, Klinika očnej mikrochirurgie Veni-Vidi; Telocvičná ul. č. 40
- pracovisko Obchodná ul. č. 44, Bratislava
- Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. - Kováčová
- Life Star Emergency, s.r.o. - záchranná zdravotná služba
- FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica - Dermatovenerologické oddelenie
- Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
- Sportclinic, Bratislava
- UCB Sevis, s.r.o., Banská Bystrica (záchranná služba)
- Záchranná a dopravná zdravotnícka služba, Antolská č. 11, Bratislava
- Ambulancia všeobecného lekára Doc. MUDr. J. Gajdošíka, PhD., Nové Zámky
- Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast MUDr. O. Kovácsikovej,Lučenec
- Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast MUDr. A. Zajacovej, BB
- Nemocnica Ministerstva obrany SR - pre odbor všeobecné lekárstvo
január 2022 február 2022 marec 2022
pusšpsn
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
pusšpsn
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
pusšpsn
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

V zmysle § 10 ods. 5 a § 9 ods. 1 písm. a) zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe schválenia Akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity dňa 10. 6. 2010 a v súlade s kladným vyjadrením Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,

 

rektor SZU v Bratislave prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.

 

mení s účinnosťou od 1. júla 2010 názov

 

Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU v Bratislave

 

na

 

Lekársku fakultu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.