Rozhodnutia o výsledkoch prijímacích konaní

FOaZOŠ - Rozhodnutie dekana o výsledku prijímacích konaní
...
 
FZ - Rozhodnutie dekana o výsledku prijímacích konaní
...
 
FVZ - Rozhodnutie dekana o výsledku prijímacích konaní
...
 
FZŠŠ - Rozhodnutie dekana o prijatí na vysokoškolské štúdium
...