Priebežné výsledky prijímacích konaní

FOaZOŠ - Priebežné výsledky prijímacieho konania magisterského štúdia, externá forma štúdia - Ošetrovateľstvo
...
 
FOaZOŠ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, denná forma štúdia - Fyzioterapia
...
 
FOaZOŠ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, denná forma štúdia - Ošetrovateľstvo
...
 
FOaZOŠ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, denná forma štúdia - Pôrodná asistencia
...
 
FOaZOŠ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, denná forma štúdia - Rádiologická technika
...
 
FOaZOŠ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, denná forma štúdia - Urgentná zdravotná starostlivosť
...
 
FOaZOŠ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, externá forma štúdia - Fyzioterapia
...
 
FOaZOŠ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, externá forma štúdia - Ošetrovateľstvo
...
 
FOaZOŠ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, externá forma štúdia - Pôrodná asistencia
...
 
FOaZOŠ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, externá forma štúdia - Rádiologická technika
...
 
FOaZOŠ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, externá forma štúdia - sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov
...
 
FOaZOŠ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, externá forma štúdia - Urgentná zdravotná starostlivosť
...
 
FZ - Priebežné výsledky prijímacieho konania magisterského štúdia, externá forma štúdia - Fyzioterapia
...
 
FZ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, denná forma štúdia - Fyzioterapia
...
 
FZ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, externá forma štúdia - Urgentná zdravotná starostlivosť
...
 
FZ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, denná forma štúdia - Urgentná zdravotná starostlivosť
...
 
FZ - Priebežné výsledky prijímacieho konania magisterského štúdia, externá forma štúdia - Ošetrovateľstvo
...
 
FZ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, externá forma štúdia - Ošetrovateľstvo
...
 
FZ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, denná forma štúdia - Ošetrovateľstvo
...
 
FVZ - Priebežné výsledky prijímacieho konania magisterského štúdia, denná forma štúdia
...
 
FVZ - Priebežné výsledky prijímacieho konania magisterského štúdia, externá forma štúdia
...
 
FVZ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, externá forma štúdia
...
 
FVZ - Priebežné výsledky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia, denná forma štúdia
...
 
FZŠŠ - Priebežné výsledky prijímacieho konania 2010
...