Hodnotenie kvality výučby

Hodnotenie kvality výučby v ak. rok 2006
79 kB
 
Hodnotenie kvality výučby v ak. rok 2007
84 kB
 
Hodnotenie kvality výučby v ak. rok 2008
96 kB
 
Hodnotenie kvality výučby v ak. rok 2008 - zimný semester
96 kB