Archív 2007

20.11. - 21.11.2007 - Udelenie ocenenie "Top manažér kvality roku 2007

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov  VI. ročníka súťaže Top manažéri kvality roku 2007, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.11.2007 v Mestskom divadle v Žiline počas XIV. ročníka medzinárodnej konferencie  Svetový deň kvality,  prevzala Mgr. Eva Němcová, vedúca Jednotky zabezpečenia kvality na SZU ocenenie "Top manažér kvality roku 2007".


 
19.11. - 22.11.2007 - Intarese, Second annual meeting, Prague
MUDr. Jana Tulinská, PhD., samostatná vedecko - výskumná pracovníčka,  vedúca Laboratória imunotoxikológie, Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, VVZ SZU, Limbová 14, 833 03 Bratislava sa zúčastnila  na výročnom stretnutí medzinárodného projektu 6 RP EU INTARESE so spoluriešiteľmi  po 2. roku riešenia, ktoré sa uskutočnilo v Prahe, Česká Republika, v dňoch 19. - 22.11. 2007.
 
15.11. - 18.11.2007 - Pracovné stretnutie riešiteľov projektu ENVIRISK, Nórsko, Oslo
RNDr. Soňa Wimmerová, výskumný pracovník SZU, prof. MUDr. T. Trnovec, DrSc., vedecký pracovník  SZU a Mgr. Kinga Lancz, interný výskumný pracovník projektu ENVIRISK sa v dňoch 15.11.2007 - 18.11.2007 zúčastnili  pracovného stretnutia riešiteľov projektu ENVIRISK v Nórskom Oslo.
 
13.11. - 15.11.2007 - Návšteva Inštitútu Molekulárnej Biológie a Genetiky NAS Ukrajina, Kiev

Mgr. Alexandra Horská z Oddelenia experimentálnej a aplikovanej genetiky  VVZ-SZU v dňoch 13.11.-15.11.2007 Ukrajina, Kiev navštívila partnerské laboratórium prof. Obolenskej  v Inštitúte  Molekulárnej Biológie a Genetiky NAS v Kieve.


 
07.11. - 09.11.2007 - ESCMID Study Group for Biofilms, Španielsko, Palma de Mallorca

Ing. Renáta Melková, PhD., vedecký pracovník Odd. mikrobiológie SZU sa zúčastnila ESCMID Study Group for Biofilms, Španielsko, Palma de Mallorca, ktorá sa uskutočnila v dňoch  06.11. - 10. 11. 2007. Účel uskutočnenia pracovnej cesty bola účasť na vzdelávacom workshope a na medzinárodnom sympóziu BAMBHAR.


 
07.11. - 09.11.2007 - Stretnutie kvalifikovaných zástupcov pri ECDC (Meeting of ECDC Competent Bodies)

V dňoch 7.11.-9.11.2007 sa MUDr. Zuzana Krištúfková z Katedry epidemiológie FVZ, SZU zúčastnila vo Švédsku (Štokholm) pracovného stretnutie kvalifikovaných zástupcov pri ECDC (Meeting of ECDC Competent Bodies).


 
05.11. - 08.11.2007 - Tréningový kurz pre riešiteľov projektu NewGeneris, Nórsko, Oslo

Mgr. Alexandra Horská a Mgr. Zuzana Džupinková z Oddelenia experimentálnej a aplikovanej genetiky VVZ-SZU sa v dňoch 5.11.- 8.11. 2007 Nórsko, Oslo zúčastnili Interného tréningového kurzu pre riešiteľov projektu NewGeneris: Zakladanie, administrácia a  fungovanie biobánk.


 
05.11. - 08.11.2007 - XXIX. Dny radiační ochrany, Česká republika

V dňoch doc. 05. 11. -  08. 11. 2007 sa doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD., RNDr. Helena Cabáneková, PhD. a Ing. Marko Fülöp, CSc., vedeckí pracovníci VVZ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zúčastnili Kouty nad Desnou, ČR  - XXIX. Dny radiační ochrany.


 
16.10. - 18.10.2007 - Pracovný workshop - "Uncertainty and Quality in Scientific Policy Assessments."v Kodani

      V dňoch 16.-18.10.2007 sa MUDr. Ľ. Palkovičová, PhD.,vedecký pracovník VVZ SZU zúčastnila v Kodani - Dánsko  pracovného workshopu v rámci projektu INTARESE "Uncertainty and Quality in Scientific Policy Assessments."


 
27.10. - 30.10.2007 - 10. medzinárodný kongres českých a slovenských osteológov v Luhačoviciach

V dňoch 27.-30. 10. 2007 sa MUDr. Kornélia  Š t e f í k o v á, PhD. zúčastnila "Odborného kurzu kostnej denzitometrie" a "10. medzinárodného  kongresu českých a slovenských osteológov"  v Luhačoviciach


 
25.10. - 27.10.2007 - Jesenné plenárne zasadnutie Asociácie európskych univerzít

Prorektor SZU pre medzinárodné vzťahy Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc. sa v dňoch 25.- 27. októbra 2007 zúčastnil na Jesennom plenárnom zasadaní Asociácie európskych univerzít (EUA Plenary Meeting) konanom pod názvom "Riadenie európskych univerzít po roku 2010: Diverzita v poslaní, autonómia a odúčtovanie", ktoré  sa konalo vo Wroclawi.


 
02.10. - 06.10.2007 - Celoeurópske vzdelávanie národných delegátov nemocničných lekárnikov St. Julian, Malta
V dňoch 2. až 6. októbra 2007 sa zúčastnil doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., vedúci Katedry lekárenstva FZŠŠ SZU Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Katedra lekárenstva , Limbová 12, 833 10 Bratislava v St. Julians, Maltská republika 3-dňového celoeurópskeho vzdelávanie národných delegátov nemocničných lekárnikov o problematike vývoja, výrobe, kontrole a používaní liekov vyrobených biotechnologickými postupmi formou prednášok a pracovných dielní. Cieľom akcie bolo vyškoliť národných školiteľov v oblasti biotechnologicky vyrobených liekov, ktorých úlohou  bude školiť lekárnikov v uvedenej oblasti na národnej úrovni v priebehu rokov 2007 a 2008.
 
21.07. - 27.07.2007 - II. letná škola medzinárodných študentov v Ternopile, Ukrajina

V dňoch 21.7.-27.7.2007 sa zúčastnili naši študenti II. letnej školy medzinárodných študentov v Ternopile, Ukrajina...


 
24.08. - 28.08.2007 - Európska letná škola v klinickej farmakológii a liečbe - Gent, Belgicko
V dňoch 24. až 28. augusta 2007 sa MUDr. Katarína Chylová, PhD. z Ústavu farmakológie a klinickej farmakológie Slovenskej zdravotníckej univerzity zúčastnila 5. Európskej letnej školy v klinickej farmakológii a v liečbe...
 
06.06. - 10.06.2007 - 2nd meeting of the ECMM/ISHAM working group on Pseudallescheria/Scedosporium infections
Ing. Elena Piecková, MPH, PhD., samostatná vedecká pracovníčka VVZ SZU sa aktívne zúčastnila seminára 2nd meeting of the ECMM/ISHAM working group on  Pseudallescheria/Scedosporium infections  . . .

 
16. - 19. 06. 2007 - XXI. Olomoucké hematologické dny
V dňoch 16. až 19. júna 2007 sa konali XXI. Olomoucké hematologické dny. Na konferencii bola zo strany SZU prezentovaná prednáška: "Fludarabín v liečbe chronickej lymfatickej leukémie”, autori M. Hrubiško, M., Štefániková.
 
03.06. - 06.06.2007 - Internetový kurz pre riešiteľov projektov
V termíne od 3. do 6. júna. 2007 sa zúčastnila Mgr. Alexandra Horská z Oddelenia experimentálnej a aplikovanej genetiky VVZ-SZU,  Limbová 12, Bratislava  vo Švajčiarsku, Bazilej akcie pod názvom: Interný tréningový kurz pre riešiteľov projektu NewGene Statistical analysis of Microarray data . . .
 
10.06. - 12.06.2007 - 4th International Conference on Children´s Health and the Environment"
V dňoch 10.-12. 06. 2007  sa na konferencii vo Viedni, ktorá sa konala pod názvom 4th International Conference on Children´s Health and the Environment" aktívne zúčastnili dve pracovníčky Oddelenie environmentálnej medicíny SZÚ-VVZ, Limbová 12, Bratislava MUDr. Henrieta Patayová a MUDr. Babjaková.
 
01.03. - 03.03.2007 - East-West Immunogenetics Conference, Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny, Praha
Slovenskú zdravotnícku univerzitu - vedecko výskumnú základňu reprezentovali MUDr. D. Kuba a PhD.Dr. S. Chreňová - Slovenské centrum orgánových transplantácií.
 
21.01. - 03.02. a 11.02. - 17.02. 2007 "Strengthening the Ministries of Health, Environment and Forests, and Agriculture and Rural Affairs to harmonies and implement legislation in the field of Good laboratory practice for non-clinical health and environ
Ankara, Turecko