Archív 2008

23.11. - 27.11.2008 - Consorcia Venezia Ricerche, Venezia-Marghera, Taliansko

...


 
12.11. - 14.11.2008 - XXIV. Neonatologické dni v Olomouci, ČR
...
 
02.11. - 08.11.2008 - 13th International Congress on Neutron Capture Therapy Taliansko, Florencia
...
 
29.10. - 30.10.2008 - Workshop koordinátorov Európskej Surveillance v Dept. of Medical Microbiology, Leiden University Medical Center, Holandsko, Leiden
...
 
29.10. - 31.10. 2008 - Kongres ČSAKI 2008, Praha, Česká republika

...


 
17.10. - 21.10.2008 - 17 th WORLD CONGRES ON MEDICAL LAW - 17. Svetový kongres medicínskeho práva Peking, Čína

...


 
10.10. - 15.10.2008 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine 2008 Nemecko, Mníchov
...
 
07.10. - 17.10.2008 - 5th International Conference on Health Care Systems, USA

...


 
12.10. - 17.10.2008 - Chemický a veterinárny výskumný úrad vo Freiburgu (Breisgau, Nemecko)

...


 
04.10. - 09.10.2008 - Konferencia EUROTOX 08, Rhodos

...


 
02.10. - 05.10. 2008 - Intergene pre-term birth Central and Eastern European network

...


 
25.09. - 27.09.2008 - Stredoeurópsky obezitologický kongres, Karlovy Vary

...


 
25.09. - 28.09.2008 - International Society of Chemotherapy, Nemecko

...


 
24.09. - 26.09.2008 - Dny nukleární medicíny, Halíčov Brod, Česká republika
...
 
14.09. - 17.09.2008 - XXI. Biochemického zjazdu CSBMB a SSBMB, České Budejovice

...


 
09.09. - 11.09.2008 - Konferencia: VITAMINS 2008 - NUTRITION AND DIAGNOSTICS, Zlín

...


 
17.08. - 22.08.2008 - Dioxin 2008 - 28th International Symposium on Halogenated Persis-tant Organic Pollutants (POPs)", ktoré sa konalo v Birminghame, Anglicko

...


 
30.07. - 31.08.2008 - Norwegian Inst. of Public Health, Department of Environmental Medicine, Oslo

...


 
30.06. - 11.07.2008 - "Analýza brómovaných retardérov horenia (PBDE, HBCD) pomocou GC-MS", Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika

...


 
03.07. - 04.07.2008 Konferencia - "2nd International WHO Conference "Performance Assessment Tool for Quality Improvement tin Hospitals PATH II" Viedeň
...
 
26.06.2008 - Výročná schôdza redakčnej rady spoločného česko-slovenského odborného časopisu Bezpečnosť jadrovej energie, Praha

...


 
24.06.2008 - Zaškolenia merania: "Metódy blastickej transformácie lymfocytov" na novom prístroji Top count a harvestorovaní platní na prístroji UniFilter Universal Harvester, Brno
...
 
10.06. - 13.06.2008 - "XII. Česko-slovenskom kongrese o infekčních nemocech", Ústí nad Labem

...


 
05.06.2008 - Fyziologický ústave Akadémie vied Českej republiky, Oddelenie neurochémie: Tréningové zaškolenia merania "Metódy blastickej transformácie lymfocytov"
...
 
04.06.2008 - Medzinárodné podujatie: The Bridges in Life Sciences Second Annual Scientific Review Meeting of the RECOOP HST Consortium Zagreb, Chorvátsko

...


 
22. 05. - 27. 05. 2008 - 35 th European Symposium on Calcified Tissues
...
 
2006 - 2008: Lektorská činnosť v Tureckej republike
...
 
08.04. - 09.04.2008 - Pracovať spoločne na komunikácii o zdraví. ECDC (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorô) v Štokholme
MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., poverená vedením Katedry epidemiológie FVZ, SZU, sa v Štokholme (Švédsku) zúčastnila na strategickom konzultačnom
 
08.04. - 09.04. 2008 - Institute of Neurology, University College of London Department of Neurodegenerative Diseas Prion Unit London UK
V dňoch 08.04. -  09.04. 2008 sa MVDr. Girma Belay, CSc. z VVZ SZU zúčastnil v Institute of Neurology, University College of London Department of Neurodegenerative Diseas Prion Unit London UK plánovanej zahraničnej služobnej cesty na jediné európske pracovisko, ktoré má Tgs myši potrebné pre plnenie úloh projektu.
 
04.04. - 07.04.2008 - Strategic alliance meeting VII, Regional coopertaion for health, science and technology (RECOOP HST) consortium
V dňoch 04. - 07. 04. 2008 sa MUDr. Katarína Šebeková, DrSc., prorektorka SZU pre vedeckovýskumnú činnosť zúčastnila v Prahe, ČR na podujatí - Strategic alliance meeting VII, Regional coopertaion for health, science and technology (RECOOP HST) consortium.
 
01.04. - 06.04.2008 - "From risk assessment to risk response" Atény, Grécko
V čase od  01. do 06.  apríla 2008 sa prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc. zúčastnil workshopu "From risk assessment to risk response" v Aténach, Grécko.
 
24.03. - 30.03.2008, - MOLECULAR GENETIC EPIDEMIOLOGY IN THE POSTGENOMIC ERA, Tampere, Finland
V dňoch 24. 03. - 30. 03. 2008 sa Mgr. Božena Smolková, PhD. z Oddelenia experimentálnej a aplikovanej genetiky, Vedeckovýskumná základňa Slovenskej Zdravotníckej Univerzity, Limbová 12, 833 03 Bratislava zúčastnila študijnej cesty - MOLECULAR GENETIC EPIDEMIOLOGY IN THE POSTGENOMIC ERA v Tampere, Finland, 25 - 28 March, 2008 at Public Health School, Medisiinarinkatu 3 by the University Hospital.
 
02.03. - 15.03.2008 - Univerzita v Oslo - oddelenie výživy a Nórsky inštitút pre verejné zdravotníctvo
Dňa 02. 03. - 15. 03. 2008  sa RNDr. Martina Valachovičová, PhD. zúčastnila zahraničnej služobnej cesty spolu s kolegyňou Mgr. Zuzanou Magdolénovou. Služobná cesta sa konalo  v Oslo, Nórsku.
 
25.02. - 28.02.2008 - HEIMTSA 1st Year Conference, University of Stuttgart, Nemecko
V dňoch 25 - 28. 02. 2008 sa MUDr. Jana Tulinská, PhD., samostatná vedecko -výskumná pracovníčka,  vedúca Laboratória imunotoxikológie, Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, VVZ SZU, Limbová 14, 833 03 Bratislava zúčastnila - HEIMTSA 1st Year Conference, University of Stuttgart (Stuttgart, Nemecko), February - účasť na konferencii medzinárodného projektu HEIMTSA (6 RP EK) so spoluriešiteľmi - odborníkmi v oblasti epidemiológie, biomonitorovania expozície nepriaznivým faktorom pracovného a životného prostredia, biotechnológie, modelovania, GIS a pod.
 
18.02. - 25.02.2008 - FP-7 EURATOM Programme, Tittle: Optimization of radiation protection of medical staff (ORAMED), No.211361, project Kick-off Meeting

Ing. Marko Fülöp,CSc., SZU Bratislava sa v dňoch 18 .02 .- 25. 02. 2008  zúčastnil v Ženeve, Švajčiarsko - FP-7 EURATOM Programme, Tittle: Optimization of radiation protection of medical staff (ORAMED), No.211361, project Kick-off Meeting - príprava postupu a podiel zúčastnených odborníkov na jednotlivých odborných častiach riešenia výskumnej úlohy.


 
22.02.2008 - Brno, ČR: "Pokroky v analytických metódach pre stanovenie antioxidantov, vitamínov a ďalších významných látok v biologických materiáloch"
Dňa 22.02.2008 sa v Brne konal seminár "Pokroky v analytických metódach pre stanovenie antioxidantov, vitamínov a ďalších významných látok v biologických materiáloch", na ktorom sa zúčastnila  pracovníčka VVZ SZU RNDr. Csilla Mišľanová, PhD.

 
18.02. - 22.02.2008 - "Open Risk Assessment Workshop 2008" - Kuopio - Fínsko
Mgr. Kinga Lancz, vedecko-výskumný pracovník VVZ SZU sa v dňoch 18. - 22.02.2008 aktívne zúčastnil na univerzite v Kuopio - Fínsko   špecializovaného kurzu "Open Risk Assessment Workshop 2008".
Špecializovaný kurz na "Open Risk Assessment" sa uskutočnilo na Inštitúte National Public Health Institute (KTL) - Kuopio, Department of Environmental Health.

 
11.02. - 15.02.2008 - National Public Health Institute (KTL) in Kuopio, Fínsko
Mgr. Kinga Lancz, vedecko-výskumný pracovník VVZ SZU sa v dňoch  11.02.2008 - 15.02.2008 zúčastnil v Kuopio - Fínsko - študijného pobytu na inštitúte National Public Health Institute (KTL) in Kuopio.

 
05.02. - 07.02.2008 - Zasadnutia pracovnej skupiny pre PhD program, Ženeva, Zurich, Švajčiarsko
V dňoch 05. 02. -  07. 02. 2008 sa  doc. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. zúčastnil v Ženeve a v Zurichu, Švajčiarsko na zasadnutí pracovnej skupiny ASPHER pre PhD.