Aktivity pracovníkov SZU v zahraničí

Archív 2008      Archív 2007      Archív 2006


 
21. - 22. 6. 2010 - Pracovné zasadanie s názvom "Potreby vzdelávania v oblasti kontroly nemocničných nákaz, projekt EÚ TRICE", Udine, Taliansko
V dňoch 21. - 22. júna 2010 sa doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. z Katedry epidemiológie FVZ SZU v Bratislave zúčastnila v talianskom Udine na pracovnom stretnutí s názvom Potreby vzdelávania v oblasti kontroly nemocničných nákaz, projekt EÚ TRICE.
 
1. 7. 2010 - Patient Safety Developments in the EU - Vývoj bezpečnosti pacientov v Európskej únii, Brusel, Belgicko
Dňa 1. júla 2010 sa doc. MUDr. Viera Rusnáková, CSc, MBA, vedúca Katedry medicínskej  informatiky SZU v Bratislave, zúčastnila na medzinárodnom pracovnom stretnutí s názvom Patient Safety Developments in the EU v Bruseli.
 
16. - 18. 6. 2010 - EUROCJD meeting, Rotterdam, Holandsko
V dňoch 16. - 18. júna 2010 sa RNDr. Dana Slivarichová PhD., vedecká pracovníčka  Oddelenia pre prionové choroby VVZ SZU v ...
 
5.-10.6.2010 - Medzinárodná konferencia "5th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry", Loen, Nórsko
V dňoch 5. až 10. júna 2010 som sa zúčastnil na zahraničnej pracovnej ceste v Loene v Nórsku za účelom aktívnej účasti  na
 
8. 6. 2010 - Workshop firmy Biomedica "Affymetrix - gene-chip technologie", Brno, Česká republika
Dňa 8. júna 2010 sa RNDr. Erika Bilčíková a Mgr. Zuzana Džupinková zúčastnili na workshope firmy BIOMEDICA "Affymetrix - gene-chip technologie&qu...
 
1.-4.6.2010 - NanoTest meeting a Nanotoxicology 2010 conference, Edinburgh, Veľká Británia
V dňoch 1. 6. -  4. 6. 2010 sa zúčastnili RNDr. Alena Kažimírová - vedecký pracovník, MUDr. Jana Tulinská. PhD., vedúca Lab.
 
23.-25.5.2010 - Medzinárodný kongres prevencie nozokomiálnych nákaz, Brno, Česká republika
V dňoch 23. - 25. mája 2010 sa v priestoroch Hotela Voronež Brno už po šiestykrát uskutočnil "Medzinárodný kongres prevencie
 
20.-21.05.2010 - Medzinárodná konferencia v Ternopile, Ukrajina
Štátna medicínska univerzita v Ternopile, družobná univerzita Slovenskej zdravotníckej univerzity, zorganizovala v dňoch 20. - 21.
 
10. -19.05. 2010 - pracovná cesta v rámci projektu NANOTEST, Oslo, Nórsko
...
 
28.04. 2010 - II. Międzynarodowe Sympozjum Edukacyjne: "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w procesie pracy”, Katovice v Poľsko
...
 
10. - 11. 4. 2010 - Fyzioterapie inkontinentních pacientů, Ostrava, Česká republika
...
 
20.-24.03.2010 - "Translational Cancer Medicine 2010 (EUROPE)", Holandsko, Amsterdam
...
 
24.1.2010 - 26.1.2010 - HEIMTS: 3rd Annual Meeting - pracovné stretnutie riešiteľov projektu v Edinburghu
...
 
22.11.-25.11.2009 - The Second Cardiff Symposium on Clinical Cardiovascular Genetics, Veľká Británia
...
 
20.11.2009 - 100 years Polio Virus From Discovery to Erradication, International Symposium Austrian Academy of Sciences and Medical University of Vienna, Austria
...
 
18. - 20.11. 2009 - III. Medzinárodný kongrese bazálnej stimulácie vo Frídku-Místku, Česká republika
...
 
17. - 19.11.2009 - INTARESE: ročné pracovné stretnutie riešiteľov projektu
...
 
22.10.2009 - Medzinárodný deň porozumenia zajakavosti (International Stuttering Awareness Day), Brno, ČR
...
 
15.09. - 16.09.2009 - Workshop BAGHealth Care v Lich-i v Nemecku
...
 
13.09. - 16.09.2009 - Eurotox 2009
...
 
03.08. - 04. 08. 2009: GEI Exposure Biology Program, Biological Response Indicators (BRI), In-Person Steering Committee Meeting, , U.S. Environmental Protection Agency, RTP, NC v USA, Research Triangle Park
...
 
25.06. - 27.06.2009 - 18. stretnutie Európskej spoločnosti pre klinický výskum v pediatrii ES-PCR - European Society of Pediatric Clinical Research Innsbruck, Rakúsko
...
 
22.06. - 24.06.2009 - ORAMED PROJECT COORDINATION MEETING, Berlín, SRN
...
 
03.08. - 04.08.2009 - GEI Exposure Biology Program, Biological Response Indicators (BRI), In-Person Steering Committee Meeting, , U.S. Environmental Protection Agency, RTP, NC v USA, Research Triangle Park
...
 
14.06. - 19.06.2009 - Quality Principles and Continuous Quality Improvement in Health Care (QPI HC) - Training for Health care professionals and Stakeholders in Albania
...
 
12.06. - 15.06.2009 - Európsky oftalmologický kongres v Amsterdame, Holandsko
...
 
03.06. - 06.06.2009 - European CJD Surveillance network, Švédsko, Stockholm
...
 
01.06. - 03.06.2009 - TOXCON 2009- 14. interdisciplinárna česko-slovenská toxikologická konferencia
...
 
01.06. - 02.06.2009 - Summer Institute for Rural and Environmental Health 2009, Cluj -Napoca, Rumunsko
...
 
13.05. - 15.05.2009 - Májové hepatologické dny 2009, Karlove Vary, ČR
...
 
21.04. - 22.04.2009 - Seminár s praktickou ukážkou FagoFlow kitu
...
 
20.04. - 21.04.2009 - Interný tréning v laboratóriu Molekulárnej biológie nádoru, Ústav Experimentálnej Medicíny, AV ČR, Praha
...
 
25.03. - 27.03.2009 - Thermo Fisher Scientific, Taliansko, Rím
...
 
22.03. - 27.03.2009 - 1st NanoImpactNet Conference For a healthy environment in a future with nanotechnology, Lausanne, Švajčiarsko
...
 
09.03. - 11.03.2009 - Uptade on diagnostic investigation in human prion disease v Edinburgh, Škótsko
...
 
09.03. - 12.03.2009 - HEIMTSA 2nd Year Conference, JRC Centre, ISPRA, Taliansko
...
 
09.03. - 11.03.2009 - "INTARESE project meeting" Oslo - Nórsko
...
 
25.02. - 27.02.2009 - Záverečné stretnutie riešiteľov projektu ENVIRISK
...
 
11.02. - 14.02.2009 - 3nd International Conference on Quality in Health Care, Accreditaion and Patient Safety, Antalya, Turecko
...
 
09.02. - 12.02.2009 - HEIMSTA 2nd annual meeting in Ispra, Italy
...
 
13.01. - 15.01.2009 - 2nd Annual Grantee’s Meeting skupiny NIH Genes, Environment and Health Initiative, Exposure Biology Program, v Bethesde, MD, Natcher Auditorium v USA
...
 

Archív 2008      Archív 2007      Archív 2006