Výročná správa

Výročná správa Slovenskej zdravotníckej univerzity za r. 2008
899 kB
 
Výročná správa Slovenskej zdravotníckej univerzity za r. 2007
vyrocna_sprava_szu_2007.pdf
 
Výročná správa Slovenskej zdravotníckej univerzity za r. 2006
vyrocna_sprava_szu_2006.pdf
 
Výročná správa Slovenskej zdravotníckej univerzity za r. 2005
vyrocna_sprava_szu_2005.pdf