Informácie o Slovensku

Informácie o Slovenskej republike aj v anglickom a nemeckom jazyku nájdete na:

www.mojeslovensko.sk

www.slovakia-slovakia.com