Termíny sústredení letný semester a.r. 2009/2010

Termíny sústredení pre letný semster 2009/10:

Ošetrovateľstvo:

Bakalárske štúdium:

Magisterské štúdium

  • 1. ročník
  • 2. ročník

Fyzioterapia:

Bakalárske štúdium:

  • 3. ročník

Magisterské štúdium:

  • 1. ročník
  • 2. ročník

Urgentná zdravotná starostlivosť:

Bakalárske štúdium