Rozvrh hodín pre letný semester 2009/2010

Rozvrh pre denné štúdium v letnom semestri akademického roku 2009/2010.

Ošetrovateľstvo:

Fyzioterapia

Urgentná zdravotná starostlivosť: