Denné štúdium 2009/2010

Pripravili sme pre Vás rozvrh hodín na letný semester:

Rádiologická technika:

Ošetrovateľstvo:

Pôrodná asistencia:

Fyzioterapia:

Urgentná zdravotná starostlivosť: