Svojpomocná skupina

Svojpomocná skupina pri Centre pre dysfluencie SZU má všetky atribúty svojpomocnej skupiny, pričom navyše na jeho práci sa participuje aj terapeut (tzv. hybridný model).

V skupine sa stretávajú  ľudia s poruchami plynulosti reči  od 17  rokov.

Skupina sa stretáva raz týždenne

Kontakt: CENTRUM PRE DYSFLUENCIE SZU
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37