Rozvrhy hodín

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
- denné štúdium
- externé štúdium   

Fakulta verejného zdravotníctva
- denné štúdium
- externé štúdium
- MPH   

Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií
- denné štúdium

Fakulta zdravotníctva
- denné štúdium
- externé štúdium