Harmonogram štúdia FZ 2009/2010

Zápis študentov: 2. 9. - 7 . 9. 2009
Výučba v zimnom semestri: 21.9. - 11. 12. 2009   vrátane súvislej odbornej praxe
Súvislá odborná prax: 30. 11. - 11.12.2009
Zápočtový týždeň: 14.12. - 18.12.2008
Skúšobné obdobie: 4.1. - 5.2.2010
Výučba v letnom semestri: 8.2. - 28.5.2010 vrátane súvislej odbornej praxe
končiace ročníky: 8.2. - 31.3.2010
Skúšobné obdobie 
končiace ročníky: 1.4. - 30. 4.2010
Súvislá odborná prax: 3. -    28.5.2010 ošetrovateľstvo
10. -  28.5.2010  fyzioterapia 2.roč.
17. - 28.5.2010  fyzioterapia 1.roč.
17. -  28.5.2010 urgentná zdravotná starostlivosť
Skúšobné obdobie: 31.5.2010  -  2.7.2010
Štátne skúšky: 3 .5. - 4 .6.2010
Prázdninová prax: júl, august 2009