Harmonogram štúdia FZŠŠ na akademický rok 2009/2010

Zápis  02. 09. 2009 - 14. 09. 2009
Výučba v zimnom semestri (14 týždňov) 16. 09. 2009 - 18. 12. 2009
Skúšobné obdobie (5 týždňov) 04. 01. 2010 -  05. 02. 2010
Výučba v letnom semestri (14 týždňov) 08. 02. 2010 - 14. 05. 2010
Skúšobné obdobie (8 týždňov) 17. 05. 2010 -  09. 07. 2010
Povinná prax 17. 05. 2010 - 25. 08. 2010