Harmonogram štúdia FVZ 2009/2010

Denné štúdium 
Zápis študentov pre všetky ročníky   2.9.2009 - 14..9.2009
Výučba v zimnom semestri (12 týždňov)  16.9.2009 - 4.12.2009
Zimná prax (3. ročník)      7.12.2009 - 18.12.2009
Skúšobné obdobie (5 týždňov)  4.1.2010 -5.2.2010
Výučba v letnom semestri (12 týždňov)  8.2.2010 - 30.4.2010
pre 2.r.Mgr + 3.r.Bc (10 týždňov)  8.2.2010 - 16.4.2010
Letná prax (2. ročník)   3.5.2010 - 14.5.2010 
Skúšobné obdobie (7týždňov)    17.5.2010 - 2.7.2010
pre 2.r.Mgr + 3.r.Bc (4týždne)  19.4.2010 -14.5.2010
Odovzdanie záverečnej práce 20.4.2010
Štátne skúšky  3.6.2010 - 11.6.2010
Externé štúdium
Zápis študentov pre všetky ročníky  2.9.2009 - 14.9.2009
Výučba v zimnom semestri 1.roč. Bc. SZU Bratislava  5.10. - 9.10.2009 9.11. - 13.11.2009
2.roč. Bc. SZU Bratislava  28.9. - 2.10.2009 23.11. - 27.11.2009
3.roč. Bc. SZU Bratislava 16.9. - 18.9.2009 2.11. - 6.11.2009
1.roč. Mgr. SZU Bratislava 12.10. - 16.10.2009 9.11. - 13.11.2009
2.roč. Mgr. SZU Bratislava  28.9. - 2.10.2009 26.10 - 30.10.2009
Skúšobné obdobie (8 týž.) 7.12.2009 -5.2.2010
Výučba v letnom semestri  1.roč. Bc. SZU Bratislava 1.3. - 5.3.2010 19.4. - 23.4.2010
2.roč. Bc. SZU Bratislava 8.3. - 12.3.2010 12.4. - 16.4.2010
3.roč. Bc. SZU Bratislava 15.2. - 19.2.2010 19.4. -23.4.2010
1.roč. Mgr. SZU Bratislava 22.3. -26.3. 2010 26.4. -30.4.2010
2.roč. Mgr. SZU Bratislava 8.3. - 12.3.2010 12.4. - 16.4 2010
Skúšobné obdobie  (7 týždňov) 10.5.2010 - 25.6.2010
pre 2.r.Mgr + 3.r.Bc (4 týždne) 19.4.2010 -14.5.2010
Odovzdanie záverečnej práce 20.4.2010
Štátne skúšky  3.6.2010 - 11.6.2010 


 
Termín sústredení externého štúdia - zimný semester 2009/2010
Sústredenia - Zimný semester
 
Termín sústredení externého štúdia - letný semester 2009/2010
Sústredenia - Letný semester