Harmonogram štúdia FOaZOŠ 2009/2010

Denné štúdium
Zápis študentov pre všetky ročníky 02.09.2009 - 16.09.2009
Výučba v zimnom semestri (12 týždňov) 16.09.2009 - 04.12.2009
Súvislá klinická prax (4 týždne) 07.12.2009 - 15.01.2010
Skúšobné obdobie (3 týždne) 18.01.2010 - 05.02.2010
Výučba v letnom semestri (12 týždňov) 08.02.2010 - 30.04.2010
Súvislá klinická prax (4 týždne) 03.05.2010 - 28.05.2010
pre 3. ročník 08.02.2010 - 16.04.2010
Skúšobné obdobie (4 týždne) 31.05.2010 - 25.06.2010
pre 3. ročník 19.04.2010 - 07.05.2010
Prázdninová klinická prax 2 týždne (júl, august 2010)
Štátne skúšky 10.05.2010 - 04.06.2010
Praktické štátne skúšky 3. ročník                              26.04.2010 - 07.05.2010
Externé štúdium
Zápis študentov pre všetky ročníky 02.09.2009 - 16.09.2009
Výučba v zimnom semestri  16.09.2009 - 04.12.2009
Skúšobné obdobie  07.12.2009 - 05.02.2010
Výučba v letnom semestri  08.02.2010 - 07.05.2010
pre 3. a 5. ročník 08.02.2010 - 26.03.2010
Skúšobné obdobie  10.05.2010 - 30.06.2010
pre 3. a 5. ročník 29.03.2010 - 23.04.2010
Štátne skúšky 10.05.2010 - 04.06.2010


 
Termíny sústredení externého štúdia - zimný semester akademického roku 2009/2010
foazos_zima_2009_10.pdf
 
Termíny sústredení externého štúdia - letný semester akademického roku 2009/2010
foazos_leto_2009_10.pdf