Špecializačné študijné programy

Špecializačné a certifikačné študijné programy FOaZOŠ
FOaZOŠ Vám uskutočňuje špecializačné a certifikačné študijné programy v kategóriách sestra, pôrodná sestra, laborant, asistent a technik. Obsah študijných programov pre jednotlivé špecializačné a certifikačné odbory bol vypracovaný v súlade s Nariadením vlády SR č. 322/2006 Z. z.
 

 
Špecializačné študijné programy FZŠŠ pre kategórie lekár, zubný lekár a farmaceut

Slovenská zdravotnícka univerzita Vám sprístupňuje špecializačné študijné programy FZŠŠ pre  kategórie lekár,zubný lekár, farmaceut. Obsah  študijných programov  pre jednotlivé špecializačné odbory bol vypracovaný v súlade s príslušnými smernicami  Európskej únie a Nariadenia vlády SR č.322/2006 Z. z.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Š   T   U   V   X   Y   Z


 
A

Anesteziológia a intenzívna medicína
Angiológia


 
C

Cievna chirurgia


 
D

Dermatovenerológia
Detská chirurgia
Detská psychiatria 


 
E

Endokrinológia


 
F

Farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov 
Farmaceuticka technológia 
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 


 
G

Gastroenterológia 
Gastroenterologická chirurgia   
Geriatria 
Gynekológia a pôrodníctvo 


 
H

Hematológia a transfuziológia 
Hrudníková chirurgia 


 
CH

Chirurgia


 
I

Infektológia


 
K

Kardiológia
Klinická farmakológia
Klinická farmácia 
Klinická mikrobiológia
Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia


 
L

Laboratórna medicína 
Laboratórne a klinické metódy v klinickej mikrobiológii 
Lekárenstvo 


 
M

Maxilofaciálna chirurgia 
Maxilofaciálna chirurgia - zubný lekár


 
N

Nefrológia 
Neurochirurgia 
Neuropsychiatria 


 
O

Oftalmológia  
Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku


 
P

Paliatívna medicína  
Patologická anatómia pre zdravotníckych pracovníkov v kategorii lekár 
Patologická anatómia 
Pediatria 
Plastická chirurgia 
Pneumológia a ftizeológia 
Pracovné lekárstvo 
Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 
Psychiatria 


 
R

Rádiológia 
Revízne lekárstvo 
Revízne lekárenstvo


 
S

Služba zdravia pri práci 
Stomatológia


 
Š

Špecializovaná urgentná starostlivosť


 
U

Urgentná medicína 
Urológia 
Úrazová chirurgia 


 
V

Vnútorné lekárstvo 
Všeobecné lekárstvo 
Vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve a vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii pre zdravotníckych pracovníkov v kategorii laborant 
Vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve pre kategóriu iný zdravotnícky pracovník 


 
Špecializačné študijné programy FZŠŠ - Kategória A
speca.pdf
 
Špecializačné študijné programy FZŠŠ - Kategória B a C
specbc.pdf