Mediálno - marketingový odbor SZU

Mediálno - marketingový odbor plní funkciu informátora odbornej, laickej a mediálnej verejnosti o aktivitách, práci a projektoch, ktoré sa realizujú na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity. Za týmto účelom organizuje tlačové konferencie, podáva informácie médiám a pripravuje podujatia propagujúce na verejnosti univerzitu.

Vedúcim mediálno - marketingového odboru je Jana Benková. 

Kontakty: tel. číslo 02 5937 0358, jana.benkova@szu.sk