Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk PP 0209 "Hlasová Virtuálna Privátna Sieť"

Sútaž je uzavretá


 
Výzva na predkladanie ponúk PP 0109 "Scintilačný spektrofotometer"

Sútaž je uzavretá


 
Vyhlásenie podprahovej zákazky - verejná súťaž "Prístroj na vyšetrenie elasticity parenchýmu pečene"

Súťaž je uzavretá


 
Výzva na predkladanie ponúk PP 0508

Sútaž je uzavretá


 
Vyhlásenie podprahovej zákazky - verejná súťaž "Rekonštrukcia a modernizácia polyfunkčného objektu FZ SZU Banská Bystrica"

Súťaž je uzavretá


 
Vyhlásenie podprahovej zákazky - verejná súťaž "Pranie a čistenie bielizne a pracovných odevov"

Sútaž je uzavretá


 
Projektová dokumentácia pre územné konanie a stavebné povolenie

Sútaž je uzavretá


 
PP 0307 Výzva na predkladanie ponúk "Malý úžitkový automobil"

Sútaž je uzavretá


 
PP 0507 Výzva na predkladanie ponúk "Učebnice pre SZŠ"

Sútaž je uzavretá


 
Slovenská zdravotnícka univerzita vyhlasuje podprahovú verejnú súťaž na stavebné práce - malovanie

Sútaž je uzavretá