Tlačové správy

TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA NA SLOVENSKU
(06.09.2009; Televízna stanica STV 1; Správy; 19.30; 2 min.; PRUŽINSKÁ, Patrícia)
 
09.06.2009 - V Banskej Bystrici budú študovať zdravotníci z celého sveta
...
 
09.06.2009 - Spolupráca mesta Banská Bystrica a Zdravotníckej univerzity
...
 
08.06.2009 - Nemocnica ministerstva obrany má nové kliniky, poslúžia študentom SZU
...
 
28. 11. 2008 - Tlačová beseda: SVETOVÝ DEŇ AIDS

Ľudia na celom svete si 1. decembra každoročne pripomínajú Svetový deň AIDS. Počas tohto dňa sa rozdávajú symbolické červené stužky, ktoré sa stali medzinárodným symbolom boja proti HIV/AIDS. Jej pripnutím môže verejnosť vyjadriť spolupatričnosť s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS.


 
04. 04. 2008 - Tlačová beseda k Svetovému dňu zdravia

Úrad verejného zdravotníctva SR,  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Kancelária WHO na Slovensku pri príležitosti Svetového dňa zdravia (07. 04. 2008)

uskutočnili dňa 4. apríla 2008 tlačovú besedu na tieto aktuálne problémy:


 
14.11.2007 - Týždeň vedy na Slovensku - Kmeňové bunky z pohľadu 21. storočia II.
V rámci Týždňa vedy na Slovensku 2007 sa konal v Aule  SZU okrúhly stôl na tému "Kmeňové bunky z pohľadu 21. storočia II." Išlo v poradí o druhé stretnutie, ktoré nadväzovalo na okrúhly stôl, ktorý sa konal dňa 20. 11. 2006 z iniciatívy pracovníkov Vedecko - výskumnej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity, na čele s MUDr. Evou Mitrovou, DrSc. Na prvom  stretnutí boli prijaté závery a odporúčania, ktoré vyplynuli zo samotnej diskusie. Do diskusie sa aktívne zapojili poprední odborníci z oblasti embryológie, neurochirurgie, neurológie, transplantácie, genetiky, tkanivových baniek, ako aj člen etickej komisie MZ SR.
 
14. - 16. 10. 2007 - First European Conference of Health Knowledge Management

V dňoch 15. - 16. 10. 2007 sa  Mgr. Zuzana Onderová, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Univerzitná knižnica zúčastnila odbornej konferencie - First European Conference of Health Knowledge Management  v Španielsku, Barcelona.


 
V zamorení PCB látkami má vo svetovom merítku východné Slovensko prvé miesto
STV2, 18:20 17/09/2007
Relácia: Regionálne správy

 
Chemko bude likvidovať toxické látky
Zdroj: HN 18/09/2007
 
Trojuholník smrti na východe Slovenska
Rádio Slovensko, 07:00 18/09/2007
Relácia: Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
 
Michalovce - toxicky najviac znečistená oblasť
Zdroj: TA3, 15:30 18/09/2007
Relácia: Správy

 
V Chemku Strážke sa budú likvidovať toxické polychlórované difenily
Zdroj: Rádio Lumen, 17:30 17/09/2007
Relácia: Infolumen
 
Hepatitídy ako "vysokonákladové" ochorenie
Z rokovania II. slovenskej konsenznej konferencie v Bratislave
 
9. Štátna zdravotnícka doktrína
Slovenské zdravotníctvo je v zlom stave. Zhodujú sa na tom viacerí odborníci z rôznych oblastí zdravotníctva, ktorí chcú na túto situáciu poukázať. Okrem definovania a upozornenia na najväčšie problémy, predkladajú aj riešenie. Má ním byť odborníkmi vypracovaná štátna zdravotnícka doktrína, ktorá by súčasne bola aj konsenzom všetkých politických strán. Podrobnejšie už Jana Dovčiaková.
 
Očkovanie je v Európe stále prioritou
Slovenská republika sa spolu s ďalšími 24 krajinami zapojila do Európskeho imunizačného týždňa, ktorý sa uskutočnil od 16. do 22. apríla 2007 ako kampaň Európskeho regiónu Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), zameraná na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania.
 
Register dokladov ďalšieho vzdelávania
Vláda schválila 11. apríla 2007 návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, o sústave špecializačných odborov a o sústave certifikovaných pracovných činností.
 
Minirúčka plodu na prste chirurga
Profesor Ján Štencl nenarodené dieťa operoval už pred štvrťstoročím!
 
Prometheus na pomoc pacientom
Kvalitu života pacientom so zlyhávajúcimi funkciami pečene zvyšuje prístroj Prometheus, jediný v SR. Od 13. marca 2007 je k dispozícii na jednotke intenzívnej hepatologickej a metabolickej starostlivosti I. internej kliniky FNsP v Bratislave na pracovisku Kramáre.
 
Myslíte, že sa vás AIDS netýka?
Pravda čokoláda intimity, str. V (17.2.2007)
 
Inaugurácia dekanov SZU
18. 01. 2007 - Zdroj: Zdravotnícke noviny č. 4/2007, str. 1 (25.1.2007)
 
Starostlivosť o seba - problémy a riešenia
Zdravotnícke noviny 14/12/2006
 
Keď má pacient právo, ale nemá možnosť
Zdravotnícke noviny 14/12/2006
 
Ach, tá naša imunita!
V každom okamihu prebiehajú v našom tele priam vojnové konflikty špecializovaných buniek nášho imunitného systému, ktoré zneškodňujú a usmrcujú pôvodcov ochorení. Naším spojencom na tomto bojisku mikrosveta je práve naša imunita. Ale čo ak je nedostatočná a my počas zimného obdobia ideme z jednej choroby do druhej?
 
Deň otvorených dverí
Prezentovať aktivity Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v oblasti vedy a výskumu je zámerom dnešného Dňa otvorených dverí.
 
Osteoporózou trpia mnohé ženy i muži
SME 10/11/2006
 
Aktivity urológov k Európskemu dňu prostaty
Zdravotnícke noviny č. 33/2006, 14/09/2006
 
Demencia - hrozba pre ľudí
Zdravotnícke noviny č. 38/2006
 
Najviac ľudí zabíja vo svete malária

HN 20/03/2006


 
Príchod jari môže zastaviť šírenie vtáčej chrípky
Rádio LUMEN 17:30 18/03/2006
 
Vírus vtáčej chrípky k svojmu prenášaniu potrebuje vlhko a neznáša teplo

Rádio Slovensko 18:00 18/03/2006


 
Zoonózy

TV Markíza 19:00 17/03/2006


 
Pri ceste lietadlom na vás číha množstvo infekčných ochorení
TV JOJ 19:30 18/03/2006
 
Chystáte sa do trópov?
Denník 24 hodín 29.12.2005
 
Rodiť aj po štyridsiatke?
denník 24 hodín