Udeľované akademické tituly  a dĺžka štúdia

Slovenská zdravotnícka univerzita udeľuje absolventom tieto akademické tituly:

1. stupeň - "bakalár" (skratka "Bc.") - trojročné štúdium

2. stupeň - "magister" (skratka "Mgr.") - dvojročné štúdium

3. stupeň - "philosophicie doctor" (skratka "PhDr.")