Univerzitná knižnica

ON - LINE KATALÓG  UNIVERZITNEJ KNIŽNICE SZU 

 

ON - LINE KATALÓG  PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI SZU

 

POZOR !!!  Nakoľko nie sú ešte všetky knihy, periodiká a výpožičky spracované on-line, nie sú evidované vypožičané knihy ako vypožičané, ale k dispozícii. Prosíme čitateľov o trpezlivosť ! Postupne sa bude knižničný fond aj výpožičky spracovávať elektronicky. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie !

 

 

   Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) je odborné pracovisko, ktorého zameranie je na medicínu a príbuzné odbory. Knižnica spracováva, eviduje a uchováva časopisy, knihy a špeciálny fond (záverečné práce bakalárske, magisterské, doktorandské a dizertačné).

Čitateľom Univerzitnej knižnice SZU sa môže stať každý občan po dovŕšení veku 18 rokov, vyplnení prihlášky a zaplatení ročného poplatku.

 

Knižnica poskytuje tieto služby:

-         výpožičnú službu (prezenčnú a absenčnú)

-         medziknižničnú výpožičnú službu

-         medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu

-         bibliograficko-rešeršné služby

-         kopírovacie služby z knižničných materiálov

-         konzultačné služby ku knižničnej problematike

 

     Univerzitná knižnica SZU vlastní odborné knihy slovenské, české a inojazyčné spracované v autorskom a systematickom katalógu. Ročne je spracovaný Zoznam dochádzajúcich časopisov. Fond knižnice predstavuje 16 137 knižničných jednotiek. Ročne odoberá Univerzitná knižnica 132 titulov periodík( z toho 52 zahraničných, 12 výmenou a ostatné slovenské) a má prístup do nasledovných databáz: ProQuest Medical Library, EBSCOmed, BiblioMedica, Slovenská národná bibliografia, ScienceDirect, Scopus, EBM Guidelines atď. Postup, ako vstupovať do databáz

 

     V študovni knižnice je k dispozícii 10 počítačov s prístupom na internet a pripojením k tlačiarni.

 

Cenník poplatkov za služby v Univerzitnej knižnici:
Zápisné

3,32 €

 

Predĺženie platnosti preukazu

1,99 €

 

Medziknižničná výpožičná služba

úhrada v plnom rozsahu

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

úhrada v plnom rozsahu

Bibiograficko-rešeršné služby:  
- základný poplatok

1,99 €

 

- každá citácia

    0,15 €

 

Upomienky -  I. 

  1,00 €

 

II.

  1,99 €

 

III.

3,98 €

 

e-mailová

    0,10 €

 

Vyhotovenie xerokópie: čiernobiela

    0,05 €

 

farebná

    0,30 €

 

Internet

v cene zápisného

CD, DVD

  1,00 €

 

Otváracie hodiny knižnice:
Pondelok až štvrtok        8,00 - 18,00
Piatok  8,00 - 15,00
Otváracie hodiny internetovej učebne B-125:
Pondelok až štvrtok       15,30 - 18,00
Pracovníčky knižnice:
Výpožičné oddelenie: Beáta Jančušová
Helena Onderková
Magdaléna Rožňová
Bibliograficko-rešeršné oddelenie: Ing. Jana Stasíková
Mgr. Zuzana Makovická
Akvizícia kníh: Mgr. Jana Šlosárová (zástupkyňa vedúcej)
Akvizícia časopisov: Zuzana Wiechová
Akvizícia záverečných prác:  Miroslava Angermayerová
Evidencia publikačnej činnosti:  Mgr. Klára Ožvátová
Vedúca knižnice: Mgr. Zuzana Onderová

 

Dokumenty Univerzitnej knižnice SZU