Odborné periodiká

Slovenská zdravotnícka univerzita v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR vydáva odborné časopisy:

 - Verejné zdravotníctvo

 - Lekársky obzor

 - Farmaceutický obzor

 - Oąetrovateµský obzor