Aktuality

Archív článkov       2009        2008        2007        2006        2005


 
7. 7. 2010 - Slávnostná promócia absolventov externej formy špecializačného štúdia Master of Public Health FVZ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa 7. júla 2010 o 11.00 h absolventi špecializačného štúdia Master of Public Health FVZ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v priestoroch Auly SZU prevzali z rúk dekana FVZ SZU a prorektora doc. MUDr. Romana Kováča, CSc., mimoriadneho profesora diplomy o absolvovaní štúdia.


 
7. 7. 2010 - Slávnostná promócia absolventov externej formy špecializačného štúdia Master of Public Health FVZ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Dňa 7. júla 2010 o 9.00 h absolventi špecializačného štúdia Master of Public Health FVZ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v priestoroch...
 
1. 7. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť- denná i externá forma

Dňa 1. júla 2010 o 16.30 h absolventi bakalárskeho štúdia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v B. Bystrici v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť - denná i externá forma prevzali v priestoroch Auly Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v B. Bystrici z rúk dekana fakulty prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého , CSc. diplomy o absolvovaní štúdia.


 
1. 7. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici v študijnom programe Fyzioterapia - denná i externá forma
Dňa 1. júla 2010 o 14.30 h absolventi bakalárskeho štúdia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v B. Bystrici v študijnom programe Fyzioterapia - denná i externá forma prevzali v priestoroch Auly Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v B. Bystrici z rúk dekana fakulty prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého , CSc. diplomy o absolvovaní štúdia.
 
1. 7. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 1. júla 2010 o 13.00 h absolventi bakalárskeho štúdia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v B. Bystrici v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma prevzali v priestoroch Auly Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v B. Bystrici z rúk dekana fakulty prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého , CSc. diplomy o absolvovaní štúdia.


 
1. 7. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici v študijnom programe Ošetrovateľstvo - denná i externá forma

Dňa 1. júla 2010 o 11.30 h absolventi bakalárskeho štúdia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v B. Bystrici v študijnom programe Ošetrovateľstvo - denná i externá forma prevzali v priestoroch Auly Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v B. Bystrici z rúk dekana fakulty prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého , CSc. diplomy o absolvovaní štúdia.


 
1. 7. 2010 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 1. júla 2010 o 10.00 h absolventi magisterského štúdia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v B. Bystrici v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma prevzali v priestoroch Auly Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v B. Bystrici z rúk dekana fakulty prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého , CSc. diplomy o absolvovaní štúdia.


 
1. 7. 2010 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici v študijnom programe Fyzioterapia - externá forma

Dňa 1. júla 2010 o 8.30 h absolventi magisterského štúdia Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v B. Bystrici v študijnom programe Fyzioterapia - externá forma prevzali v priestoroch Auly Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v B. Bystrici z rúk dekana fakulty prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého , CSc. diplomy o absolvovaní štúdia.


 
28. 6. 2010 - Prezident SR slávnostne vymenoval novú rektorku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. PhDr. Danu Farkašovú, CSc.

Prezident SR Ivan Gašparovič dnes v Prezidentskom paláci slávnostne vymenoval nových rektorov vysokých škôl. Do funkcie rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vymenoval  prof. PhDr. Danu Farkašovú, CSc., prvú prorektorku SZU a prorektorku pre vzdelávaciu činnosť, dekanku FOaZOŠ SZU v Bratislave.

 

 

 


 
30. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FVZ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Verejné zdravotníctvo -externá forma

Dňa 30. júna 2010 o 13.00 h absolventi magisterského štúdia FVZ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Verejné zdravotníctvo -externá forma prevzali v priestoroch Auly SZU v Bratislave z rúk dekana FVZ SZU a prorektora doc. MUDr. Romana Kováča, CSc., mimoriadneho profesora diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
30. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FVZ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Verejné zdravotníctvo - denná forma

Dňa 30. júna 2010 o 11.00 h absolventi magisterského štúdia FVZ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Verejné zdravotníctvo - denná forma prevzali v priestoroch Auly SZU v Bratislave z rúk dekana FVZ SZU a prorektora doc. MUDr. Romana Kováča, CSc., mimoriadneho profesora diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
30. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FVZ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Verejné zdravotníctvo - denná i externá forma

Dňa 30. júna 2010 o 9.00 h absolventi bakalárskeho štúdia FVZ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Verejné zdravotníctvo - denná i externá forma prevzali v priestoroch Auly SZU v Bratislave z rúk dekana FVZ SZU a prorektora doc. MUDr. Romana Kováča, CSc., mimoriadneho profesora diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
29. 6. 2010 - Výjazdové zasadnutie Kolégia rektora SZU v Bojniciach a otvorenie nového školiaceho pracoviska SZU
Dňa 29. júna 2010 sa v Bojniciach uskutočnilo výjazdové zasadnutie Kolégia rektora SZU v Bratislave prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. spojené s odovzdaním dekrétu nového školiaceho pracoviska SZU v Kúpeľoch Bojnice, a. s.
 
29. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Fyzioterapia - externá forma

Dňa 29. júna 2010 o 15.00 h absolventi magisterského štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Fyzioterapia - externá forma prevzali v Aule SZU v Bratislave z rúk prodekanky FOaZOŠ doc. PhDr. Márie Musilovej, PhD., mimoriadnej profesorky diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
29. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 29. júna 2010 o 13.00 h absolventi magisterského štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma prevzali v Aule SZU v Bratislave z rúk prodekanky FOaZOŠ doc. PhDr. Márie Musilovej, PhD., mimoriadnej profesorky diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
29. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 29. júna 2010 o 11.00 h absolventi magisterského štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma prevzali v Aule SZU v Bratislave z rúk prodekanky FOaZOŠ doc. PhDr. Márie Musilovej, PhD., mimoriadnej profesorky diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
29. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 29. júna 2010 o 9.00 h absolventi magisterského štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma prevzali z rúk prodekanky FOaZOŠ doc. PhDr. Márie Musilovej, PhD., mimoriadnej profesorky diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
28. 6. 2010 - Prezident SR slávnostne vymenoval troch nových profesorov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dnes o 11.00 h v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR slávnostne vymenoval nových profesorov. Zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dnes oficiálne dostali titul profesora  doc. MUDr. Iveta Šimková, CSc., mim. profesorka, doc. MUDr. Ivan Rybár, CSc., mim. profesor a doc. MUDr. Peter Bujdák, CSc., mim. profesor.
 
28. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 28. júna 2010 o 15.00 h absolventi magisterského štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma prevzali z rúk prodekanky FOaZOŠ doc. PhDr. Márie Musilovej, PhD., mimoriadnej profesorky diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
28. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 28. júna 2010 o 13.00 h absolventi bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma prevzali z rúk prodekanky FOaZOŠ doc. PhDr. Márie Musilovej, PhD., mimoriadnej profesorky diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
28. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 28. júna 2010 o 11.00 h absolventi bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma prevzali z rúk prodekanky FOaZOŠ doc. PhDr. Márie Musilovej, PhD., mimoriadnej profesorky diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
28. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 28. júna 2010 o 9.00 h absolventi bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma prevzali z rúk prodekanky FOaZOŠ doc. PhDr. Márie Musilovej, PhD., mimoriadnej profesorky diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
26. - 27. 6. 2010 - Dvojdňový seminár z tradičnej čínskej medicíny s profesorom Nachatoyom

Ústav TČM Slovenskej  zdravotníckej univerzity v Bratislave pod vedením MUDr. Vladimíra Balogha usporiadal cez víkend 26. - 27. júna 2010 dvojdňový seminár z tradičnej čínskej medicíny. Zúčastnil sa na ňom aj doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc., mim. profesor, prorektor SZU pre udeľovanie vedecko-pedagogických titulov a vedecko-akademických hodností.


 
25. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma

Dňa 25. júna 2010 o 11.00 h absolventi bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - externá forma prevzali v Aule SZU v Bratislave z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
25. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijných programoch Fyziologická a klinická výživa a Sociálna práca - externá forma

Dňa 25. júna 2010 o 9.00 h absolventi bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijných programoch Fyziologická a klinická výživa a Sociálna práca - externá forma prevzali v Aule SZU v Bratislave z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
24. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť - externá forma

Dňa 24. júna 2010 o 15.00 h si aj ďalší absolventi bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť - externá forma prevzali v Aule SZU v Bratislave z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
24. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť - externá forma

Dňa 24. júna 2010 o 13.00 h si absolventi bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť - externá forma prevzali z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
24. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Fyzioterapia - externá forma

Dňa 24. júna 2010 o 11.00 h absolventi bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Fyzioterapia - externá forma prevzali z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
24. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Rádiologická technika - externá forma

Dňa 24. júna 2010 o 9.00 h si absolventi bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Rádiologická technika - externá forma prevzali z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
23. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť - denná forma

Dňa 23. júna 2010 o 15.00 h si absolventi bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť - denná forma prevzali v Aule SZU v Bratislave z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
23. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Fyzioterapia - denná forma

Dňa 23. júna 2010 o 13.00 h si absolventi bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Fyzioterapia - denná forma prevzali z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
23. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Pôrodná asistencia - denná i externá forma

Dňa 23. júna 2010 o 11.00 h si absolventky bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Pôrodná asistencia - denná aj externá forma prevzali z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. diplomy o ukončení štúdia.

 

 


 
23. 6. 2010 - Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - denná forma

Dňa 23. júna 2010 o 9.00 h absolventi bakalárskeho štúdia FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v študijnom programe Ošetrovateľstvo - denná forma prevzali z rúk dekanky FOaZOŠ a prvej prorektorky SZU v Bratislave prof. PhDr. Dany Farkašovej, CSc. diplomy o absolvovaní štúdia.

 

 


 
ERASMUS - akademické mobility študentov a učiteľov - správa
Na základe žiadosti SZU viazanej na platnosť Charty európskych univerzít SZU obdržala od Európskej komisie v Bruseli čiastku 15.600 EURO na podporu akademických mobilít v rámci projektu ERASMUS.
 
08.06.2010 - Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa 8. júna 2010 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady SZU. Štvrté riadne zasadnutie v tomto akademickom roku otvoril rektor SZU, predseda VR SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. privítal prítomných a odovzdal úvodné slovo prof. MUDr. Peter Krištúfkovi, CSc., prezidentovi SLS, ktorý sa za SLS poďakoval profesorovi Štenclovi pri príležitosti životného jubilea za jeho pracovné výsledky, prínos medicíne a za to, čo urobil na Slovensku pre vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Odovzdal mu pamätný list SLS.

 


 
07. 06. 2010 - Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave profesor Ján Štencl dostal Cenu ministra zdravotníctva SR
Rektor SZU v Bratislave prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. dostal pri príležitosti významného životného jubilea Cenu ministra zdravotníctva SR, ktorú mu odovzdal minister Richard Raši.. Ocenil tak rozsiahlu medicínsku, vedeckovýskumnú a pedagogická činnosť, ktorej sa profesor Ján Štencl intezívne venuje.
 
07. 06. 2010 - Prof. MUDr. Ján Štencl dostal titul doživotného čestného rektora SZU v Bratislave
Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave rozhodol udeliť prof. MUDr. Jánovi Štenclovi, CSc. titul doživotného čestného rektora SZU.
 
05.06.2010 - Poprední gynekológovia a pôrodníci rokovali o pomoci Afrike
Pomôcť rozvojovým krajinám znížiť úmrtnosť rodičiek chcú poprední európski gynekológovia a pôrodníci, ktorí rokovali od štvrtka (3. 6.) dodnes v Smoleniciach na výročnom valnom zhromaždení medzinárodnej Únie svetových gynekológov a pôrodníkov UPIGO. Únia je poradným orgánom Rady Európy.
 
02.-04.06.2010 - 1. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie o dopravnej psychológii

Program konferencieSlovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Slovenská komora psychológov v spolupráci so Slovenskou psychologickou spoločnosťou, Asociacii dopravných psychologú ČR, Becep, Správou ciest SR zorganizovali v dňoch 2. až 4. júna 2010 prvý ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie o dopravnej psychológii - Transport Ψ Trends 2010


 

 


 
03.06.2010 - Rektor SZU v Bratislave prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. prijal na univerzite delegáciu výročného Valného zhromaždenia UPIGO
Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, prezident Medzinárodnej únie gynekológov a pôrodníkov UPIGO prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. zorganizoval v dňoch 3. - 6. júna 2010 výročné Valné zhromaždenie UPIGO, ktoré je poradným orgánom Rady Európy. Uskutoční sa na Smolenickom zámku. Ešte predtým delegácia UPIGO navštívila Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave. Tvorili ju Dr. Raymond Belaiche, Dr. Hans-Henrik Wagner a Dr. Suzan Lenz z Dánska, Dr. Annik Conzemius z Luxemburska, prof. Assitan SY née Sow a Dr. Mariame Diakite z Mali, prof. Stephan Khmil z Ukrajiny, prof. Rudolf Klimek z Poľska, dr. Klaus König a Dr. Burkhard Schauf z Nemecka, Grécko zastupovali Dr. Petros Polymenakos a Dr. Nicolas Tsatsaris, Taliansko Dr. Pier Francesco Tropea a Dr. Roberto Sposetti, Francúzsko prof. Guy Schlaeder, Albánsko prof. Gjergji Theodhosi a zo Slovenska Dr. Anna Boháčiková.
 
01.06.2010 - Voľba nového dekana Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave

Akademický senát Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave pod vedením PhDr. Andreja Kováča PhD. dnes na svojom zasadnutí zvolil plným počtom hlasov členov senátu kandidáta na funkciu dekana fakulty - doc. MUDr. Štefániu Moricovú, PHD., MPH.

 


 

 


 
31.05.2010 - Anketu Slovenka roka 2010 vyhrala doc. MUDr. Štefánia Moricová, PHD., MPH

Lekárka a pedagogička Štefánia Moricová sa stala absolútnou víťazkou v ankete Slovenka roka 2010, ktorú uzavreli v pondelok večer na javisku historickej budovy SND slávnostným programom.

 

 

 


 
27.05.2010 - Voľba nového dekana Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave

Akademický senát Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave pod vedením PhDr. Vladimíry Paličovej dnes na svojom zasadnutí zvolil plným počtom hlasov všetkých členov senátu kandidáta na funkciu dekana fakulty - doc. PhDr. Máriu Musilovú, PhD., mimoriadnu  profesorku.

 


 


 
26.05.2010 - Rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. si prezrel priestory záverečnej fázy prípravy Centra medicínskej metalomiky SZU

Rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. si dnes prezrel priestory záverečnej fázy modernizácie Centra medicínskej metalomiky v rámci Vedecko-výskumnej základne SZU. Sprevádzal ho kvestor SZU Ing. Milan Cagáň, MPH. Priestory budúceho Centra medicínskej metalomiky im prezentovala Ing. Monika Ursínyová, CSc. z oddelenia enviromentálnej medicíny Vedecko-výskumnej základne SZU - Laboratória toxických a esenciálnych prvkov a členka Vedeckej rady VVZ SZU.

 

 


 
26. - 30. 5 2010 sa uskutočnila súťaž medikov v urgentnej medicíne v Českej republike
Zástupcovia SZU v Bratislave zo Subkatedry urgentnej medicíny sa v dňoch 26. - 30. mája 2010 zúčastnili v Koutech nad Desnou, Jeseníku a okolí na súťaži medikov v urgentnej medicíne.
 
25.05.2010 - Dekanom FZŠŠ SZU sa opäť stal prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.

Akademický senát Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU pod vedením prof. MUDr. Ľ. Lisého, DrSC. dnes zvolil na svojom zasadnutí nového dekana fakulty.

 

 

 

 


 
25.05.2010 - Krst knihy autorov Róberta Ochabu, Ivana Rovného a Ivana Bielika: Ochrana detí a mládeže - Tabak, alkohol a drogy

V Aule Rektorátu SZU dnes uviedli do života v prítomnosti zástupcov SZU i médií knihu Róberta Ochabu, Ivana Rovného a Ivana Bielika  s názvom Ochrana detí a mládeže - Tabak, alkohol a drogy. Krstnými rodičmi sa stali manželka prezidenta SR Ing. Silvia Gašparovičová a minister zdravotníctva SR MUDr. Richard Raši, MPH, ktorí knihu uviedli do života známym nealkoholickým hroznovým nápojom. Na podujatí sa zúčastnil aj rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, profesor MUDr. Ján Štencl, CSc.


 

 


 
25.05.2010 - Spomienková slávnosť pri príležitosti 30. výročia vyhubenia pravých kiahní

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva  SR a Kanceláriou SZO v SR dnes zorganizovali pri príležitosti 30. výročia vyhubenia pravých kiahní spomienkovú slávnosť s názvom "Smrť pravých kiahní".


 

 


 
21.05.2010 - Rektor SZU prijal návštevu z Vietnamu

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. dnes prijal profesora Vo Tan Sona, rektora vietnamskej Univerzity lekárstva a lekárenstva z Ho Či Minova Mesta.

 

 

 

 


 
20.05.2010 - Novou rektorkou Slovenskej zdravotníckej univerzity bude prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.

Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity pod vedením prof. MUDr. Andreja Černáka, DrSc. na svojom dnešnom zasadnutí zvolil spomedzi prihlásených kandidátov na funkciu rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. PhDr. Danu Farkašovú, CSc., prvú prorektorku SZU a prorektorku pre vzdelávaciu činnosť.

 

 

 


 
18.05.2010 - Celoslovenské kolo ŠVOČ na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Dňa 18. mája 2010 sa na Fakulte zdravotníctva Katolíckej Univerzity v Ružomberku konalo celoslovenské kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti, ktorej sa zúčastnili aj študenti Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity, víťazi fakultného kola súťažnej prehliadky prác ŠVOČ.


 
19.05.2010 - Rektor SZU profesor MUDr. Ján Štencl, CSc. oslavuje okrúhle narodeniny

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity profesor MUDr. Ján Štencl, CSc. pri príležitosti dnešných 70. narodenín prevzal v piatok od vedúceho sekretára Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti doc. MUDr. Martina Redechu, CSc. vyznamenanie STROM ŽIVOTA, ktoré mu udelilo Prezídium SGPS Slovenskej lekárskej spoločnosti za životné zásluhy a zásadný prínos pre slovenskú, ale i svetovú medicínu.

 

 


 
18.05.2010 - Medzinárodné sympózium k projektu "Zavedenie nových vedecko-výskumných a diagnostických metód určenia evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení"

Dňa 18. mája 2010 sa v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave uskutočnilo  minisympózium  s medzinárodnou účasťou k projektu  "Zavedenie nových vedecko-výskumných a diagnostických metód určenia evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení " SK 0082  podporovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo Štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky. Minisypózium sa uskutočnilo v spolupráci s Vedeckou radou Vedecko výskumnej základne SZU Bratislava.

 


 
17.05.2010 - Slovenskú zdravotnícku univerzitu navštívila delegácia z Číny

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. prijal v pondelok 17. mája 2010 delegáciu z Tianjinskej univerzity v Číne. Spoločne s ním sa návšteve venovala prvá prorektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity Ing. Milan Cagáň, MPH a MUDr. Vladimír Balogh, vedúci Ústavu tradičnej čínskej medicíny SZU.

 

 


 
14.05.2010 - Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou "Nové trendy v gynekológii a pôrodníctve" pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. MUDr. Ernesta Dlhoša, DrSc.

V piatok 14. mája 2010 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite uskutočnila v spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou SLS a 1. gynekologicko-pôrodníckou klinikou SZU odborná konferencia s medzinárodnou účasťou "Nové trendy v gynekológii a pôrodníctve" pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. MUDr. Ernesta Dlhoša, DrSc.


 

 


 
30.04.2010 - Návšteva rakúskych odborárov na SZU v rámci realizácie projektu Zuwinbat

Dňa 30. apríla 2010, v rámci realizácie projektu Zuwinbat,  navštívili Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave rakúski odborári. Sprevádzal ich predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Mgr. Anton Szalay. Okrem návštevy zväzu sa prišli pozrieť aj do Detskej FNsP v Bratislave, kde sa oboznámili s jej niektorými špičkovými pracoviskami.

 

 


 
29.04.2010 - Študentská vedecká konferencia na Fakulte zdravotníckych štúdií Ostravskej univerzity v Ostrave

Dňa 29. 04. 2010 sa na Fakulte zdravotníckych štúdií Ostravskej univerzity v Ostrave uskutočnila 11. Študentská vedecká konferencia. Študenti súťažili v troch sekciách - v pediatrickej, ošetrovateľskej, a vo vyšetrovacích metódach a epidemiológii. Študenti študijného programu Rádiologická technika obsadili 1. miesto v odbornej sekcii VYŠETROVACIE METÓDY A EPIDEMIOLÓGIA!


 

 


 
29.04.-01.05.2010 - 3rd Central & Eastern European Postgraduate Course of Pediatric Surgery

V dňoch 29. apríla až 1. mája 2010 sa v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave konal kurz:  3rd Central & Eastern European Postgraduate Course of Pediatric Surgery. Kurz Pediatrickej chirurgie bol určený pre asociované krajiny strednej a východnej Európy pod záštitou Európskej pediatrickej chirurgickej spoločnosti, Ministerstva zdravotníctva SR, Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií SZU,  Detskej FNsP v Bratislave a Slovenskej lekárskej spoločnosti.


 
27.04.2010 - Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa  27. apríla 2010 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady SZU. Vedeckú radu otvoril rektor SZU, predseda VR SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.,

 

 

 

 


 
21.-22.04.2010 - 6. Študentská vedecká konferencia ŠVOČ na FOaZOŠ SZU v Bratislave

V dňoch 21. a 22. apríla 2010 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  uskutočnila 6. študentská vedecká konferencia, pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Jána Štencla, CSc.

 


 

 


 
21.04.2010 - "Hosť rektora" - prof. MUDr. Josef K A U T Z N E R , CSc., FESC.

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Ján Š T E N C L , CSc. v rámci pravidelného cyklu "Hosť rektora" pozval na prednášku významného kardiológa prof. MUDr. Josefa KAUTZNERA, CSc., FESC.


 

 

 


 
12.04.2010 - Krištáľové krídlo v rukách prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc.

Dňa 12. apríla 2010 už po 13 krát rozdala porota ceny výnimočným osobnostiam Slovenska, ceny, ktorú nazývajú aj ako "Slovenská Nobelovka" - Krištáľové krídlo.

 

 

 

 


 
09.04.2010 - 50. Dérerov memoriál

Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská internistická spoločnosť, Česká internistická spoločnosť a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave usporiadali dňa 9. apríla 2010 vedeckú pracovnú schôdzu pri príležitosti 50. DÉREROVHO MEMORIÁLU v posluchárni č. 1 FNsP akad. L. Dérera Bratislava-Kramáre.

 

 

 


 
26.03.2010 - Úspešné odborné ukončenie inauguračného procesu doc. MUDr. Juraja Olejníka, PhD.

Dňa 26. marca 2010 doc. MUDr. Juraj Olejník, PhD. na pozvanie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach vystúpil na jej zasadnutí a po tajnom hlasovaní jednoznačne v jeho prospech mu pán rektor a predseda VR UPJŠ v Košiciach prof. MUDr.  Mirossay, DrSc. oznámil výsledok o úspešnom odbornom ukončení inauguračného procesu na akademickej pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

 


 
31.03.-01.04.2010 - Americkí urológovia na návšteve SZU

V dňoch 31. marca až 1. apríla 2010 navštívila skupina amerických urológov, v rámci dohovoru Európskej urologickej spoločnosti a Americkej urologickej spoločnosti o programe tzv. EAU and AUA Exchange, Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.

 

 

 


 
25.03.2010 - prof. MUDr. Ján Ležovič, DrSc. sa dožil 90. výročia narodenia

Slovenská zdravotnícka univerzita a Slovenská stomatologická spoločnosť usporiadali dňa 25. marca 2010 Medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti životného jubilea: 90. výročia narodenia - prof. MUDr. Jána Ležoviča, DrSc., ktorá sa uskutočnila v Aule SZU.

 

 

 


 
18.03.2010 - prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - Vedec roka SR 2009

Ceny víťazom súťaže Vedec roka SR 2009 v piatich kategóriách odovzdali dňa 18.3.2010 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI) v Bratislave

 

 

 

 


 
18.03.2010 - Jubilejná celoslovenská pracovná konferencia: XX. Getlíkov deň

Slovenská zdravotnícka univerzita FZŠŠ, Klinika pre deti a dorast Andreja Getlíka SZU, FNsP Bratislava - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda a Slovenská pediatrická spoločnosť usporiadali dňa 18. marca 2010 jubilejnú celoslovenskú pracovnú konferenciu s medzinárodnou účasťou k nedožitým 94. narodeninám prof. Getlíka XX. GETLÍKOV DEŇ.


 

 


 
10.03.2010 - Uvedenie vysokorozlišovacieho hmotnostného spektrometra Thermo Scientific DFS do plnej prevádzky

Pri príležitosti uvedenia vysokorozlišovacieho hmotnostného spektrometra Thermo Scientific DFS do plnej prevádzky, navštívil dňa 10. 03. 2010 rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., v sprievode prorektorky pre VV činnosť SZU MUDr. Katarínou Šebekovou, DrSc., kvestorom Ing. Milanom Cagáňom, MPH., riaditeľom VVZ doc. MUDr. Martinom Gajdošom, CSc. a vedúcou centra podpory projektov Ing. Ľubicou Ďurčovou oddelenie toxických organických polutantov VVZ SZU.

 

 


 
2.2.-14.2.2010 - Humanitárna pomoc Haiti po ničivom zemetrasení - SZU znovu pomáhala

V utorok 12. januára 2010 postihlo Haiti veľmi silné zemetrasenie s epicentrom neďaleko hlavného mesta  Haiti, Port-au-Prince, ktoré zanechalo veľmi tragické následky. Postihlo nejakým spôsobom tretinu miestneho obyvateľstva, teda vyše 3 milióny ľudí.

 

 

 


 
26.01.2010 - Krst monografie Pľúcna hypertenzia očami kardiológa

Narodenie dieťaťa, narodenie myšlienky, ale aj jej zhutneného, zmaterializovaného obsahu, v podobe knihy, je vždy veľkým dôvodom na oslavu. Oslavu ducha,  vedeckých, intelektuálnych celebrít, ktoré v potu tváre, častokrát v strese a hektike všedných pracovných dní, dokážu tvorivo, s veľkou obetavosťou a usilovnosťou, reprezentovať nielen seba,  svoj stav, ale aj krajinu a zapisovať sa do dejín histórie, napríklad medicíny, zlatými písmenami.

Každé narodenie, v duchu našich tradícií, sa oslavuje krstom. Unikátna monografia docentky  MUDr. Ivety Šimkovej, CSc. a kolektívu autorov, ktorú nazvali Pľúcna hypertenzia očami kardiológa, sa krstila dňa 26. januára 2010 v priestoroch bratislavského Pálfyho paláca na Zámockej ulici. 


 
25.01.2010 - Noví univerzitní profesori SZU: Karol Kralinský, Peter Krištúfek, Karol Tóth

Prof. MUDr. Karol Kralinský, PhD., prodekan pre vedu a výskum Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici, prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., vedúci Katedry pneumológie a ftizeológie SZU a  prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH, vedúci Katedry medicínskeho práva SZU prevzali dňa 25. januára 2010 v sále Ústavy historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí číslo 12 v Bratislave dekrét, v ktorom boli slávnostne vymenovaní prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom za univerzitných profesorov a bol im udelení vedecko-pedagogický titul "profesor".

 

 


 
19.01.2010 - Novoročné stretnutie pracovníkov s vedením univerzity a ministrom zdravotníctva

Dňa 19. januára 2010 pozval na slávnostné novoročné stretnutie zamestnancov univerzity rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. Jeho pozvanie prijal aj minister zdravotníctva SR MUDr. Richard Raši, MPH. V preplnenej Aule SZU stretnutie otvorila prvá prorektorka SZU...


 

 


 

Archív článkov       2009        2008        2007        2006        2005