Medzinárodné vzťahy

     VVZ sa zapája do medzinárodnej spolupráce predovšetkým riešením projektov rámcových programov EU. Okrem toho sa riešia medzinárodné projekty na základe bilaterálnych dohôd s vedeckovýskumnými inštitúciami z USA, Nemecka, Holandska, Grécka a Maďarska. Od. r. 2003 sa rieši 14 pracovných programov Centra excelentnosti EU.
    
     Výskumné projekty sa riešia tiež v spolupáci s University Iowa, USA, v rámci činnosti Medzinárodného ústavu pre životné prostredie a zdravie vidieka. Tento ústav naviac organizuje medzinárodné workshopy za účasti zahraničných a slovenských odborníkov v oblasti environmentálneho zdravia.