Pedagogické útvary fakulty

Katedra ošetrovateľstva

Garant odboru ošetrovateľstvo: prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc. 
hosť. doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD, MPH - vedúci katedry
PhDr. Tatiana Rapčíková
PhDr. Elena Janiczeková

Katedra fyzioterapie

Garant odboru fyzioterapia:  doc. MUDr. Myrón Malý, PhD., mim. prof.  
MUDr. Mária Chylová  - vedúci katedry
PhDr. Danica Janíková
Mgr. Anna Butorová

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

Garant odboru urgentná zdravotná starostlivosť:  doc. MUDr. Karol Králinský, PhD., mim. prof 
doc. MUDr. Karol Králinský, PhD., mim. prof - vedúci katedry
PhDr. Dana Sihelská
Mgr. Eva Balogová

Katedra spoločných disciplín

Mgr. Milan Beňačka, PhD. - vedúci katedry
Mgr. Mária Gréčová
Ing. Peter Brunovský