Vnútorné predpisy

Študijný poriadok pre špecializačné štúdium FZ
1 633 kB
 
Štatút Fakulty zdravotníctva SZU BRATISLAVA so sídlom v Banskej Bystrici
133 kB
 
Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty zdravotníctva SZU BRATISLAVA so sídlom V BANSKEJ BYSTRICI
92 kB
 
Študijný a skúšobný poriadok Fakulty zdravotníctva SZU BRATISLAVA so sídlom v BANSKEJ BYSTRICI
121 kB
 
Disciplinárny poriadok SZU V BRATISLAVE pre študentov
91 kB