Predstavitelia fakulty

Predstavitelia Lekárskej fakulty SZU

prof. MUDr. Tibor ŠAGÁT , CSc.
Dekan
 
prof. MUDr. Ľubomír LISÝ , DrSc.
Predseda Akademického senátu
  
Prodekani:

prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc.
prodekan pre postgraduálne vzdelávanie

doc. MUDr. Igor RUSŇÁK, CSc.
prodekan pre štúdium všeobecného lekárstva

prof. MUDr. Róbert HATALA, CSc.
prodekan pre zahraničné vzťahy

doc. MUDr. Peter BUJDÁK, PhD., mim. profesor
prodekan pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností

doc. MUDr. Alojz RAKÚS
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť


 
Akademický senát Lekárskej fakulty SZU:

Prof. MUDr. Ľ. Lisý, DrSc.
predseda

Doc. MUDr.I. Šimková, CSc.
podpredseda

Doc. MUDr. D. Ďurovčíková, CSc.
tajomníčka

Zamestnanecká časť AO
1. Doc. MUDr. Filip Danninger, CSc., mim. prof.
2. Doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.
3. Doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
4. Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
5. Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
6. Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
7. Doc. MUDr. Iveta  Šimková, CSc.
Zástupcovia študentskej časti
8. MUDr. Eva Bučeková
9. MUDr. Martin Valent
10. MUDr. Jana Šemberová
11. Sandro Gregor


 
Zoznam členov Vedeckej rady LF

 

 1. doc.MUDr.BOŘUTA Peter, CSc., mim.prof.
 2. doc.MUDr.BUJDÁK Peter, PhD., mim. prof.
 3. prof.MUDr.ČERNÁK Andrej, DrSc.
 4. doc.MUDr.DOLEŽAL Pavel, CSc., mim.prof.
 5. doc.MUDr.ERDELSKÝ Ivan, CSc., mim.prof.
 6. prof.MUDr.FISCHER Viliam, CSc.
 7. doc.MUDr.FURKOVÁ Katarína, CSc.,mim.prof.
 8. prof.MUDr.HARUŠTIAK Svetozár, CSc.
 9. prof.MUDr.HATALA Róbert, CSc.
 10. doc.MUDr.HINŠT Jaroslav,CSc., mim.prof.
 11. prof.MUDr.HOLOMÁŇ Jozef, CSc.
 12. doc.MUDr.HRUBIŠKO Mikuláš, CSc..
 13. prof.MUDr.HRUŠOVSKÝ Štefan,CSc.,Dr.SVS.
 14. doc.MUDr.KOLIBÁŠOVÁ Klaudia, CSc., mim.prof.
 15. prof.MUDr.RNDr.KOVÁČ Gustáv, CSc.
 16. prof.MUDr.KOZA Ivan, DrSc.
 17. prof.MUDr.KRAJČÍK Štefan, CSc.
 18. prof.MUDr.LISÝ Ľubomír, DrSc.
 19. doc.MUDr.MÁJEK Milan, CSc.
 20. MUDr.NEMCOVÁ Zlatica, PhD.
 21. prof.MUDr.PECHAN Juraj,CSc.
 22. doc.MUDr.PODOBA Ján, CSc.
 23. doc.MUDr.RAKÚS Alojz
 24. prof.MUDr.RIEČANSKÝ Igor, CSc.
 25. prof.MUDr.SAKALOVÁ Adriena, DrSc.
 26. doc.RNDr.SZÜCSOVÁ Silvia, CSc., mim.prof.
 27. doc.PharmDr.SÝKORA Juraj, CSc.
 28. prof.MUDr.ŠAGÁT Tibor,Csc. - predseda VR
 29. prof.MUDr.ŠIMKO Peter, CSc.
 30. prof.MUDr.ŠTENCL Ján, CSc.
 31. prof.MUDr.VAVREČKA Antonín, CSc.
 32. MUDr.BELAN Víťazoslav, PhD.
 33. MUDr.GAJDOŠ Martin, PhD.
 34. MUDr.HOLOMÁŇOVÁ Dagmar, CSc.
 35. doc.MUDr.KAUŠITZ Juraj, CSc.
 36. hosť.doc.MUDr.MALINA Antonín, PhD., MBA
 37. doc.MUDr.MORICOVÁ Štefánia, PhD.
 38. doc.MUDr.OLEJNÍK Juraj, PhD.
 39. MUDr.PARRÁK Vojtech
 40. doc.MUDr.RUSŇÁK Igor, CSc.
 41. MUDr.ŽITŇAN Daniel