Predstavitelia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc.

Dekan

doc. PhDr. Mária MUSILOVÁ, PhD., mimoriadny profesor

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť a rozvoj

doc. MUDr. Terézia KRČMÉRYOVÁ, PhD.

Prodekan pre denné štúdium - teoretická časť

doc. PhDr. Hana PADYŠÁKOVÁ PhD.

Prodekan pre denné štúdium - praktická časť

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

MUDr. František Tóth

Prodekan pre vysunuté vzdelávacie pracovisko v Komárne

PhDr. Vladimíra PALIČOVÁ

Predseda Akademického senátu

 

Členovia Akademického senátu:

1.      PhDr. Vladimíra Paličová - predseda

2.      doc. PhDr. Ľudmila Kubicová, PhD., mimoriadny profesor - podpredseda

3.      PhDr. Andrea Šagátová - tajomník

4.      doc. PhDr. Helena Koňošová, PhD.

5.      PhDr. Dagmar Komačeková, PhD.

6.      Mgr. Alena Javorczíková

7.      Bc. Šarlota Lešková

8.      PhDr. Magda Ozogányová, PhD.

9.      Bc. Slávka Kučerková

Členovia Vedeckej rady:

1.      prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., predseda vedeckej rady fakulty

2.      prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.

3.      prof. MUDr. Igor Beňo, DrSc.

4.      doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc., mimoriadny profesor

5.      Ing. Milan Cagáň, MPH

6.      prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

7.      prof. PhDr. Anna Eliášová, PhD.

8.      Mgr. Anna Herianová, PhD., hosťujúci docent

9.      MUDr. Eva Husarovičová, PhD., hosťujúci docent

10.  doc. PhDr. Helena Koňošová, PhD.

11.  prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA

12.  Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

13.  doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

14.  PhDr. Jana Krejčíková, PhD., hosťujúci docent

15.  doc. PhDr. Ľudmila Kubicová, PhD., mimoriadny profesor

16.  prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

17.  doc. MUDr. Milan Májek, CSc.

18.  doc. PhDr. Mária Musilová, PhD., mimoriadny profesor

19.  doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

20.  PhDr. Vladimíra Paličová

21.  doc. MUDr. Karol Plank, CSc.

22.  doc. MUDr. Mária Šustrová, CSc., mimoriadny profesor

23.  doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.

24.  doc. PhDr. Ivana Tomková, PhD., MPH

25.  MUDr. František Tóth

26.  prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD.

27.  prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Műllerová, Ph.D.

28.  prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.

29.  prof. JUDr. Robert Vlček, PhD., MPH

30.  PhDr. Dana Zrubcová