Fakulta zdravotníctva BB

Fakulta zdravotníctva SZU

Sládkovičova 21,

974 05 Banská Bystrica

 

Tel:   048/32 48 015

Fax:  048/32 48 059