Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií

Kontaktná adresa :     Limbová 12, 833 03 Bratislava
 
Kontaktný telefón :     02/593 70 351
 
Fax:                         02/547 91 814
 
e-mail:                      
dekanat.fzss@szu.sk