Fakulta oąetrovateµstva a zdravotníckych odborných ątúdií

Kontaktná adresa :

Limbová 12, 833 03 Bratislava

 

 

Kontaktný telefón :

02/593 70 453

 

02/593 70 454

 

02/593 70 453

 

 

Fax:

02/593 70 452

 

 

e-mail

dekanat.fozos@szu.sk

 

referat.fozos@szu.sk