Akreditované študijné programy

Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií

doktorské štúdium:

 •  všeobecné lekárstvo (denná forma štúdia)

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

bakalárske štúdium:

 • ošetrovateľstvo (denná, externá forma štúdia)
 • pôrodná asistencia (denná, externá forma štúdia)
 • fyzioterapia (denná, externá forma štúdia)
 • rádiologická technika (denná, externá forma štúdia)
 • urgentná zdravotná starostlivosť (denná, externá forma štúdia)
 • sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov (externá forma štúdia)

magisterské štúdium:

 • ošetrovateľstvo (externá forma štúdia)

Fakulta verejného zdravotníctva

bakalárske štúdium:

 • verejné zdravotníctvo (denná, externá forma štúdia)

magisterské štúdium:

 • verejné zdravotníctvo (denná, externá forma štúdia)


Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

bakalárske štúdium:

 • fyzioterapia (denná, externá forma štúdia)
 • urgentná zdravotná starostlivosť (denná, externá forma štúdia)
 • ošetrovateľstvo (denná, externá forma štúdia)

magisterské štúdium:

 • ošetrovateľstvo (externá forma štúdia)
 • fyzioterapia (externá forma štúdia)