KONTAKTY  
Bratislava

+421 2 59370 671

+421 2 59370 100

UBYTOVACIE ZARIADENIE

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

  ubytovanie@szu.sk
Banská Bystrica
+421 917 496 405

POLYFUNKČNÝ OBJEKT SZU V BANSKEJ BYSTRICI

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Bernolákova ulica
974 05 Banská Bystrica

  ubytovaniebb@szu.sk

 

 
 
 

 

 Služby

 

Slovenská zdravotnícka univerzita zabezpečuje komplexnú realizáciu vzdelávacích aktivít, odborných kurzov, seminárov, prezentácií firiem, odborných a medzinárodných konferencií, workshopov a rôzne iné podujatia.

 

Významnou mierou k spokojnosti našich klientov prispieva i moderné technické vybavenie učební s možnosťou stravovania a ubytovania vo vlastných zariadeniach v Bratislave a Banskej Bystrici.

 

Pre klientov poskytujeme:

  • ubytovanie
  • stravovanie
  • platené parkovisko
  • prenájom kongresových priestorov, učební, posluchární
  • audiovizuálnu techniku
  • zabezpečenie služby IT
  • kopírovacie služby
  • samoobslužnú práčovňu
  • Wi-Fi
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023