KONTAKTY  
Bratislava

+421 2 59370 671

+421 2 59370 100

UBYTOVACIE ZARIADENIE

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

  ubytovanie@szu.sk
Banská Bystrica
+421 917 496 405

POLYFUNKČNÝ OBJEKT SZU V BANSKEJ BYSTRICI

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Bernolákova ulica
974 05 Banská Bystrica

  ubytovaniebb@szu.sk

 

 
 
 

 

Polyfunkčný objekt SZU v Banskej Bystrici

 

Slovenská zdravotnícka univerzita uviedla do užívania polyfunkčné zariadenie v Banskej Bystrici. Vytvorila tým ďalší priestor pre univerzitu a jej študentov na realizáciu nových aktivít. Jednou zo súčastí komplexu v Banskej Bystrici je aj ubytovanie.

 

Slovenská zdravotnícka univerzita ponúka ubytovanie svojim študentom v tomto zariadení. Ubytovanie ponúkame v dvoj a trojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením a kuchynským kútikom. Izby sú vybavené aj vlastným TV prijímačom so súborom satelitných programov. Izby ponúkajú kvalitné ubytovanie počas štúdia v akademickom roku, alebo počas účasti na odborných vzdelávacích aktivitách.

 

V zariadení je možné využiť aj moderné priestory Auly a seminárnych miestností, vybavených kvalitnou konferenčnou audio-video technikou.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023