Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

Laboratórium diagnostiky HIV AIDS

 

Kontakt:

  • doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.

    tel.: +421 2 59 370 144

základná diagnostika infekcie HIV


pred- a potestové poradenstvo infekcie HIV


diagnostika primárnej infekcie HIV (možnej profesionálnej infekcie a pod.)


diagnostika novorodencov HIV- infikovaných matiek

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 13.06.2023