Kde nás nájdete  

Zväčšiť mapu
Zmluvní partneri Polikliniky SZU*  

 

__________________________

* Neplatí pre všetky ambulancie

Laboratórium virológie a diagnostiky vírusových hepatitíd

 

Kontakt:

  • RNDr. Juraj Gašparovič, PhD.

    tel.: +421 2 59 370 885

 

základná diagnostika vírusových hepatitíd pre potreby ambulancií NZZ


nadstavbová diagnostika pre potreby infektologických, gastoenterologických, hepatologických ambulancií a oddelení klinickej mikrobiológie

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.05.2023